KİH-YÇ: Salgında Kadın Olmak Raporu

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), 81 ilden toplam 1.201 kadın ile yapılan telefon görüşmeleri aracılığıyla yaptığımız Salgında Kadın Olmak Araştırma Raporu, Türkiye’de salgın başladıktan sonra ve izleyen süreçte kadınların deneyimlerine dair ülke ölçeğinde genel bir tablo sunması, çıkan sonuçlar ışığında salgının içinde bulunulan fazı ya da salgın sonrası dönem için kadınların ihtiyaçlarını ortaya koyması hedeflendi. Rapora göre, salgın başladıktan sonra kadınların %73′,ü ekonomik sorun yaşadı, salgın başladığından beri kadınların 1/3’ü kendini yoksul yada çok yoksul olarak görmeye başladı. Salgın başladıktan sonra kadınların %73’ü şiddetin en az birine maruz kaldı. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.