Kaos GL: 2021 Medya İzleme Raporu

Kaos GL’nin 2021 Medya İzleme Raporu’na göre LGBTİ+’lar medyada hayatları, iradeleri ve hakları olan özneler olarak temsil edilmiyor; aksine, üzerine konuşulan bir “sorun” olarak yer alıyor. Araştırma, haber metinlerinin yarısından fazlasının (yüzde 57) LGBTİ+’ların temel haklarının ihlal edildiğini, nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil kullanıldığını ya da LGBTİ+’lara ilişkin önyargıları beslediğini gösteriyor. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.