Kalkınma Atölyesi: “Yağmur, Çamur ve Çıplak Ayaklar Vaka Analizi”

“Yağmur, Çamur ve Çıplak Ayaklar Vaka Analizi”,  Adana Ovası’ndaki çadır yerleşimlerinde bulunan mevsimlik gezici tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşulları ile psikolojilerinin, 2019 Aralık ayında gerçekleşen su taşkınından nasıl etkilendiğini ortaya koyarak kırılganlıklarını görünür hale getirmektedir. Taşkın hakkında yapılan bu çalışma ile, acil durum ve afetlerde yapılacak olan müdahale ve hazırlık planları çerçevesinde mevsimlik gezici tarım işçilerinin özel ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma aynı zamanda Türkiye’de mevsimlik gezici tarım işçilerinin olası afetler ve acil durumlara dair deneyimlerini aktarması ve böylesi durumlara karşı alınacak
tedbirlere dair öneriler sunması itibariyle, bu alana katkı olarak kabul edilebilecek ilk çalışmalardan biridir. Bu çalışmanın bir başlangıç olarak görülmesi ve bu alanda yapılacak farklı çalışmalara kapı açması beklenmektedir.