Kadın Adayları Destekleme Derneği: Kent Konseyi Kadın Meclislerinin İzlenmesi Raporu

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Etkiniz desteğiyle ‘Kent Konseyi Kadın Meclislerinin İzlenmesi’ raporunu yayımladı. Rapor, yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadın meclislerinin faaliyetlerini izleyerek kadın meclislerinin yerel ve uluslararası mevzuattaki yerini ele alıyor.