İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü: COVID-19 Salgınının Türkiye’de Gelir Dağılımına Etkisi ve Mevcut Politika Seçenekleri

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (IstanPol) ve Henrich Böll Stiftung Derneği’nin hazırladığı raporda Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, Prof. Dr. Öner Günçavdı ve Prof. Dr. Haluk Levent, COVID-19 salgınının Türkiye’de gelir dağılımına etkisini ele alıyor ve mevcut duruma karşı uygulamaya koyulabilecek politika önerilerine yer veriyor.