İLKE Vakfı: “Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu, 2010-2020”

İLKE Vakfı tarafından hazırlanan “Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu, 2010-2020” başlıklı raporunda, sivil toplum alanında son on yılda meydana gelen gelişmeler ve alana dair veriler paylaşılıyor. Dört ana bölümden oluşan raporda, ilk bölümde devlet-sivil toplum ilişkisi ve sivil toplumu derinden etkileyen olaylar analiz ediliyor. İkinci bölümde sayısal göstergelerle sivil toplum verileri; üçüncü bölümde ise sivil topluma dair meseleler tespit edilip çözüm önerilerinde bulunuluyor. Dördüncü bölümde ise STK türlerinin on yıllık dönem içerisinde yaşadığı değişimler inceleniyor. Rapor, bütüncül olarak sivil toplumu ele alıyor ve uzman görüşleri ile farklı bakıştan yazılara da yer veriliyor.