Göç Araştırmaları Derneği: “İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar”

Göç Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan “İstanbul’un Hayaletleri: Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar” isimli rapor, Afganların tehlikeli yolculukları boyunca İstanbul’daki yaşamlarında daimi olarak maruz kaldıkları güvencesiz koşulları inceliyor. İstanbul’daki güvencesiz yaşamı, Afganların bedensel ve çileci emeği, görünmez hareketliliği, sınır dışı edilme korkusu ve uluslararası korumadan yoksunlukları bağlamında inceler. Rapor, Zeytinburnu, Esenyurt, Tuzla ve Beykoz’da Afganlar ile yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgulara dayanmaktadır.