Engelliler ve Gençlik Derneği : Erişilebilir Kentler Raporu

Engelliler ve Gençlik Derneği’nin STGM tarafından yürütülen STÖ Kaynak Merkezi Projesi desteği ile hazırladığı Erişilebilir Kentler raporu yayınlandı.

Erişebilirliğin engelli bireylerin ve tüm insanların toplumsal hayata katılmalarının ön koşulu olduğundan hareketle hazırlanan rapor, engellilik alanına “Temel İnsan Hakları” bakış açısıyla Ankara ili Çankaya ilçesinde kamusal mekanların erişilebilirlik durumlarına dair somut durumun tahlilini yapacak verileri içeriyor.

Rapor, tüm kamusal mekanların, bilginin, üretilen mal ve hizmetlerin engellilerle beraber bütün kesimleri için erişilebilir olması, evrensel tasarım ilkelerine ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesinin, toplumdaki bütün aktörlerin ve kişilerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyor.