ERG: Eğitim İzleme Raporları – Eğitimin İçeriği

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporları’nın ikincisi ‘Eğitimin İçeriği’ başlıklı dosyayı yayınladı. Eğitimin İçeriği’nde COVID-19 salgın öncesinde ve salgın süresince eğitimin içeriğini dair pek çok konu ele alınıyor. Pandemiyle uzaktan eğitime başlanmasının eğitimin içeriği ve yöntemleri bağlamında yarattığı değişiklikler, dijitalleşme, teknoloji ve kaynaklara erişimin neden olduğu fırsat eşitsizlikleri çerçevesinde yapılan analizler ile Eğitimin İçeriği dosyası, eğitim politika yapımında katılımcılığın artmasına, politika yapım süreçlerinin veri temelli, saydam ve katılımcı bir anlayışla geliştirilmesine katkı sağlamasını umuyor.