Eğitim Reformu Girişimi: ‘Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitim Ortamları’

Eğitim Reformu Girişimi’nin Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitim Ortamları dosyası, okulu içinde bulunduğu çevre ve coğrafyayla ilişkilendirerek ve eğitim ortamlarına yönelik göstergeler çeşitlendirilerek hazırlandı. Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitim Ortamları’nda, uzaktan eğitiminin gerçekleştiği ev ortamlarını ve dijital mecraları kapsadı ve ortamların eğitime etkisini değerlendirdi.