Doğu ve Güneydoğu’da Sivil Toplum Manzarası ve Covid-19 Etkisi Araştırması

Kürt Araştırmaları Merkezi’nin Rawest Araştırma ile birlikte hazırladığı Covid-19’un Doğu ve Güneydoğu’daki sivil toplum kuruluşlarına ve sivil alana etkisini göz önüne koymayı amaçladığı Doğu ve Güneydoğu’da Sivil Toplum Manzarası ve Covid-19 Etkisi araştırması, içinden geçtiğimiz dönemde sivil toplum kuruluşlarının son durumu hakkında derli toplu bir gözlem yapma imkânı sunuyor.

Araştırmada, Doğu ve Güneydoğu’daki 40 STK temsilcisiyle derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi ve sivil toplum alanında çeşitli pozisyonlarda görev alan 379 kişiyle anketler yapıldı. Raporda, 2015 yılında Çözüm Süreci’nin sona ermesi ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından uygulanan OHAL ile zayıflayan sivil toplumun, Covid-19 sebebiyle yeni bir krizle karşı karşıya olduğu görülüyor.