Depremzedeler için Hukuk Rehberi

Türkiye Barolar Birliği, 1999 Marmara Depremi sonrasında hazırlanan rehberi, değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda değerlendirerek ‘Depremzedeler için Hukuk Rehberi’ başlığıyla yeniden yayınladı.