Denge ve Denetleme Ağı: Depremlere Karşı Kırılganlıkta Denge ve Denetleme Sisteminin Etkisi: Türkiye, Şili ve Japonya Örnekleri

Denge ve Denetleme Ağı, “Depremlere Karşı Kırılganlıkta Denge ve Denetleme Sisteminin Etkisi: Türkiye, Şili ve Japonya Örnekleri” başlıklı kapsamlı bir analiz raporu yayınladı. Yaşanan büyük yıkım sonrasında depremleri “afetlere” dönüştüren etkenlerin irdelendiği raporda, 1999 depremlerinin ardından bugüne neler yapıldı; hangi önlemler alındı, ne kadarı uygulanabildi? 24 yıldan bugüne karşılaştırmalı olarak yer alıyor.