Denge Denetleme Ağı: Sağlıklı Bir Denge ve Denetleme Sistemi Açısından Barolara İlişkin Değişikliğe Dair Öneriler

Denge Denetleme Ağı’nın baroların ve çatı örgütü Türkiye Barolar Birliği’nin yapısına ilişkin değişiklikler öngören, TBMM gündemindeki kanun teklifini denge ve denetleme perspektifinden ele alan politika belgesi yayınlandı.