CİSST: İnsan Hakları İhlalleri Başvuru Cevapları Raporu

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), izleme ve savunuculuk faaliyetleri kapsamında mahpuslardan ulaşan talep ve şikayetler doğrultusunda insan haklarını takip ve denetleme mekanizmalarına başvurular yapmaktadır. Bu rapor, 01.01.2016 ile 31.12.2019 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (MİHİK), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları (raporda bundan sonra cezaevi izleme kurulu olarak geçecektir) ile il ve ilçe insan hakları kurullarına derneğimiz tarafından yapılan başvuruların ve bu başvurulara verilen cevapların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.