Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu: Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durum Analizi Raporu

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu, Türkiye’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durum Analizi Raporu’nda Türkiye’de son 10 yılda gebeliğin sayısını sınırlama isteği azaldığı, Türkiye’de yapılan farklı araştırmaların ve TNSA’ların sonuçları son 5 yılda modern ve geleneksel yöntemlere ilişkin evli kadınların bilgi düzeylerinde belirgin bir azalma olduğunu tespit ediliyor. Ayrıca raporda, çiftler arasında gebeliği önleyici modern yöntem kullanımında hala önemli bir hizmet açığı olduğu ve istenmeyen gebeliği önleyici malzeme temininde son yıllarda sıkıntı yaşandığı sorunların pandemi nedeniyle daha da arttığı belirtiliyor.