BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından hazırlanan “İnsan Hakları Göstergeleri Ölçme ve Uygulama Kılavuzu” Etkiniz AB Programı tarafından Türkçeye çevrildi. Kılavuz, hak sahiplerinin haklardan faydalanmasını ölçmek, insan haklarının gerçekleşmesiyle ilgili olabilecek bazı sonuçlara ulaşmak ve insan hakları yükümlülüklerini karşılamakla sorumlu olanların gerçekleştirdiği ilerlemeyi değerlendirmek amacıyla hazırlandı.