Bir İZ Derneği: Harita65+ Projesi İhtiyaç Analizi Raporu

Bir İZ Derneği, AgeSA Hayat ve Emeklilik tarafından, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonuyla hayata geçirilen Her Yaşta Fonu’nun desteğiyle yürüttüğü Harita65+ Projesi İhtiyaç Analizi Raporunu yayımladı.
Rapordan, proje boyunca gerçekleştirilen görüşmelerin tematik analizi sonucuna, yaşlı bireylerin ve onlara hizmet sağlayan uzmanların ihtiyaçlarına ve taleplerine, proje süreci hakkında bilgilere ulaşmak mümkün.