Anadolu Kültür: Türkiyeli ve Suriyeli Genç Erkeklerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: Küçükçekmece ve Sultanbeyli Üzerine Bir Araştırma

Türkiyeli ve Suriyeli Genç Erkeklerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: Küçükçekmece ve Sultanbeyli Üzerine Bir Araştırma; Suriyeli ve Türkiyeli gençlerin gündelik hayat deneyimlerine odaklanırken, gençlik grupları arasındaki ilişkileri geliştirmek ve toplumsal gerginlikleri azaltmak amacıyla önerilere de yer veriyor.

 

Anadolu Kültür,  Heinrich Böll Stiftung Derneği desteğiyle,  “Mahallede ve okulda, Türkiyeli ve Suriyeli gençleri, özellikle genç erkekleri bir araya ya da karşı karşıya getiren dinamikler nelerdir?” “Gençler okulda hangi sorunlarla başa çıkıyor?” “Okul ve iş dışındaki zamanlarını nasıl geçiriyorlar?” “Eğitimle ve gelecekle ilgili düşünceleri nelerdir?” sorularıyla yapılan saha araştırmasını gençlik grupları arasındaki gerginliği azaltmak için geliştirilebilecek sosyal pedagojik müdahaleler konusuna katkı sunma amacıyla raporladı.