AB TACSO 3 Bölgesel İhtiyaç Analizi Raporu

AB TACSO 3 projesi kapsamında The Balkan Civil Society Development Network – BCSDN tarafından gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çalışması kapsamında AB TACSO 3 Bölgesel İhtiyaç Analizi Raporu hazırlandı. Rapor, Batı Balkanlar ve Türkiye’de sivil toplum örgütleri için elverişli yasal ve finansal ortam, temel özgürlükler, sivil toplum-kamu iş birliği ve sivil toplum örgütlerinin kapasite güçlendirme ihtiyaçları gibi ana başlıkları içeriyor.