Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Sayfalar için içerik üreten, Sivil Sayfalar’da haberi yer alan sivil toplum kuruluşlarının listesini aşağıda bulabilirsiniz. Siz de STK’nızın listede yer almasını istiyorsanız ya da sitemizde var olan bilgilerinizin güncellenmesini istiyorsanız, STK’nızla ilgili görsel ve kısa bilgiyi bilgi@sivilsayfalar.org adresine mail atabilirsiniz.


Türkiye’nin üreten ve değer yaratan ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilik ile hızlandırmak vizyonu ile kurulan Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği, Türkiye’de farklı eğitim seviyelerinde girişimcilik kültürünü oluşturmak ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak misyonu ile çalışmaktadır.
Kurum; merkezi Ankara’da bulunan; “doğal kaynakların sürdürülebilir gelişme prensipleri doğrultusunda; araştırma yapmak, korunmasına, geri kazanılmasına ve iyileştirilmesine çalışmak ve bu yönde yönetim planları oluşturmak, çevre alanında duyarlı ve bilinçli bir toplum yaratılmasına katkı sağlamak, sivil toplum kuruluşlarının rolünü güçlendirmek ve küresel sorumluluğu ülke koşullarımız dikkate alınarak paylaşmak” amacıyla faaliyetlerini sürdüren gönüllü bir dernektir.
Ağ Yöneticileri Derneği, ağ teknolojilerine ilgi duyan, bu dalda halen çalışan ve ağ teknolojileri üzerine eğitim veren kişileri bir araya getirmek amaçlı kurulmuş bir dernektir.
Göç İzleme Derneği (Göç-İz) insan hakları mağduriyetine uğramış kişilerin adalet arayışlarında onları desteklemeyi bu ihlaller ile ilgili toplumsal hafızayı güçlendirerek toplumsal barışa ve demokrasiye katkı sağlamayı ağır insan hakları ihlallerine uğğramış kişilerin Mağduriyetlerinin tanınması ve onarılması katkı sağlamayı hedef edinmektedir.
İlköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır.
Yurttaşlık Derneği (önceki adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği), temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin başlıca amacı, göç konusunda çalışan araştırmacılar arasında kurumsal eşgüdüme dayalı dayanışmayı artırmak, yeni araştırmalar ve ortak projeler yapılmasını desteklemek ve araştırma sonuçlarının somut verilerine dayalı gerçekçi göç politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.
Rengarenk Umutlar Derneği; çocuk hak ve özgürlükleri temelinde uzun yıllar sahada çalışmış bir grup aktivist tarafından kurulmuştur. Rengarenk Umutlar Derneği, dezavantajlı mahallelerde yaşayan, risk altındaki, ayrımcılığa maruz kalmış kadın ve çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hak temelli faaliyetler yürütmeyi hedefleyen Diyarbakır/ Sur merkezli bir sivil toplum örgütüdür.
Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği; benimsediği; toplumsal cinsiyet eşitliği, gönüllülük, dayanışma ve ayrımcılıkla mücadele ilkeleri ile 2012 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güçlenmesi, kadın hakları ve topluma pozitif etkiyi sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.
Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN), sinema filmi çekmiş yönetmenlerin üye olabildiği, 1984 yılında kurulmuş bir dernektir.
Verdiğine İyi Bak projesi ile vatandaşların vergi konusundaki farkındalıklarını yükseltmeyi hedefledik. Bu bağlamda Türkiye’de ilk defa yapılan kullanıcı dostu bir websitesi üzerinden insanların dolaylı ve dolaysız vergilerini hesaplıyor, sosyal medya paylaşımlarıyla konuya ilgilerini ve bilgilerini artırmayı amaçlıyoruz.
1989 yılından beri, NİRENGİ’de bir ekip olarak bireysel ve grup çalışmalarımız, mesleki eğitim seminerlerimiz, gözetim çalışmalarımız, toplumsal cinsiyet rolleri ve kültürel kodlar konusunda bilinç yükseltme çalışmalarımız, bilgi ve farkındalığı arttıran konferanslarımız, toplumumuzun seçkin aydın ve yazarlarıyla paylaşım ve sohbetlerimizle oldukça geniş bir kitleye hitap etmekteyiz.
Tamamıyla gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş hayvan korumacıların oluşturduğu topluluktur.
2014 yılında, başta İstanbul Adalar olmak üzere, faytonculuk adı altında uygulanan sömürü ve zulüm sistemine karşı kamuoyunda farkındalık yaratmak ve faytonculuğu boykot etmek için kurulmuştur.
1970’li yıllar boyunca psikolojik hizmetlere duyulan ihtiyacın artmasıyla bu alanda çalışan kişilerin bir takım mesleki gereksinimlerinin olduğu dikkati çekmiştir. Bu gereksinimleri karşılamak ve örgütlenmek amacıyla 1976 yılında Ankara’da  Psikologlar Derneği (PD) kurulmuştur.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği (IHD) ve 32 insan hakları savunucusu tarafından 1990 yılında kurulmuştur. TIHV’in kuruluşu, insan hakları savunucularının 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında hem IHD’de hem de Türk Tabipler Birliği’nde (TTB) işkencenin önlenmesi ve işkenceye maruz kalmış kişilerin tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik neler yapılabileceğine dair girdikleri çaba ve arayışlarının sonucudur. TIHV, işkence izlerinin belgelenmesi ve işkence görenlerin tedavisi konusunda bir okul olmuş, uluslararası tanınırlığı olan bir sivil toplum kuruluşudur.
Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı, uluslararası düzeyde sivil eğitimi için çalışan, Almanya merkezli bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
40tilki, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve flört şiddeti hakkında farklı içeriklerin yer aldığı, herkesin hikayesine açık bir blogtur.
Bugüne kadar elde edilmiş kadın hareketi kazanımlarını, öğrencilerle paylaşmak ve şiddet, yasal haklar, temsil eşitsizliği, görünürlük, üretme ve yaratma ve dahabirçok diğer konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.
Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerle bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Kolaylaştırıcılığını, Eğitim Reformu Girişimi’nin üstlendiği Öğretmen Ağı; Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenmektedir.
Uçarlı Gençlik Derneği 2010 yılında Dernek üyelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak,kültürel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak özelde Uçarlı Köyü’ndeki genelde ise Diyarbakır merkezindeki dezavantajlı durumda bulunan gençleri bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur.
Mavi Taç; 2014’ün Eylül ayında doğrudan psikososyal sorun alanlarında çalışan farklı meslek profesyonellerinin bir araya gelerek toplum, aile ve çocuklar için herhangi bir STK bünyesinde neler yapılabilir sorusunun cevabı aranırken ortaya çıkmış bir fikirdir.
1 Kadın 1 Hayat Derneği çalışmalarına Van -Hakkari’deki kadın intiharlari ve istismarı konusunda araştırmalar ile başlamış sonrasında bölgedeki kayıtlara geçmeyen istismar olaylarını, özellikle aşiret ve kültür ile beslenen ataerki ile mücadele  ederek çalışmalarını sürdürmektedir.
Biz kimiz? Seçimlere az bir zaman kala yüzde çoĞuz diyen kadınlarız. Seçim sürecinde kadınların seslerini, taleplerini, itirazlarını görünür kılmak isteyen kadınlarız. Seçimleri, sandıklara sığmayan, sandıklardan taşıp dünyayı dönüştürmek isteyen kadınlarız. Kendi aklımızla düşünmek, kendi gözlerimiz ile görmek, kendi kulaklarımız ile duymak ve kendi ayaklarımız ile yürümek isteyen, kısacası dünyayı kendi dünyamız yapmak isteyen kadınlarız. Yani aslında hem herkesiz hem de hiç kimse…
Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği
Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) 2009 yılında kurulmuş olup , Türkiye’de ki en aktif sosyal ve kültürel derneklerden biridir. 
Kaffed, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” anlayışında ifadesini bulan insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği ilkesini savunur. Başta “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi“, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi“, “BM Siyasi ve Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi“, “BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi” olmak üzere uluslararası sözleşmelerde tanımlanan tüm insan haklarının korunması, yaygınlaşması ve geliştirilmesini destekler.
Good4Trust.org iyilik ve güven dolu bir dünya için var. İyiliklerin, güvenin, ekolojik ve sosyal açıdan adaletli ilişkilerin paylaşılarak çoğalması için insanları bir araya getirmeyi amaçlıyor.
Alternatif Düşünce Kuruluşu, temel hak ve özgürlüklerin toplumun her kesimi tarafından elde edilmesi, gençlerin demokrasiye katılımının artırılması ve kadının işgücü piyasasındaki rolünün güçlendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
Araştırma , Kentsel praksisimizin merkezinde araştırma yer alır. MAD, engin İstanbul bilgisi ve disiplinler-arası uzmanlığını temel alarak, benzersiz araştırma projeleri geliştirir, özgün içerik üretir & paylaşır, veri derler & görselleştirir, toplumsal/mekansal ilişkileri haritalar, sergiler düzenler.
Şiddetsiz bir dünya hayalimize ulaşmak için eğitimler düzenliyoruz, bilgi üretiyoruz, kaynaklarımızı paylaşıyoruz. Bütün bunları yaparken hiyerarşik olmayan, katılımcı, dayanışmacı ve uzlaşıya dayalı yöntemleri esas alıyoruz.
Ahtapot Gönüllüleri Sosyal Dayanışma ve Sportif Faaliyetler Derneği (“AG”) olarak, kimsesiz çocuklardan sokağa atılan köpeklere, evsizlerden engelli bireylere kadar sınır tanımadan, ihtiyaç duyulan her alanda proje geliştiriyor ve diğer sivil toplum kuruluşlarının projelerini de destekliyoruz.
Anlatan Eller, Türk İşaret Dili destekli işitme engelli-sağır topluma eğitim veren sosyal girişimdir.
Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz Derneği farklı disiplinlerden gelen, ortak duyarlılık alanlarına sahip on kişi tarafından 2013 yılında kurulmuştur. Bir İz Derneği, kurucularının uzun yıllarda biriktirmiş olduğu sivil toplum çalışmalarını koruyucu ruh sağlığı, toplumsal barış ve hak temelli yaklaşımlar başlıklarında birleştirmek ve topluma hizmet üretmek amacıyla yola çıkmıştır.
Anne Çocuk Eğitim Vakfı, 1993 yılında Prof.Dr.Sevda Bekman’ın yaptığı bilimsel bir araştırma projesinin devamlılığını sağlamak amacıyla kurulmuş olan bir vakıftır.
İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ülkemizde insani gelişmeye katkı yapmak üzere kurulmuştur.
Adalet Zemini kutuplaşma, kavga, karmaşa ve şiddetin hâkim olduğu bir ortamda, farklı kesimlerden, farklı kültürel arka planlara sahip insanların “adalet zemininde” buluşmak, barışı ve giderek daha da görünmez hale gelen sağduyuyu/hakkaniyeti aramak üzere bir araya geldiği bir platformdur.
Adım Adım, Mart 2008’te, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur.
Büyük bir çoğunluğu AFS programlarından yararlanmış gönüllüler olarak, kültürlerarası etkileşim yolu ile dünya barışına katkıda bulunmak hedefiyle, 1999’da derneğimizi kurduk
Aktif Yaşam Derneği, düzenli fiziksel aktiviteye dayalı aktif yaşam tarzını okullarda, işyerlerinde, evlerde ve kamusal alanlarda her yaş, cinsiyet ve bedensel yapıdaki bireylerin yaşamının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.
ALİKEV, Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmak ve onun “toplum için gençlik” düşünü hayata geçirmek amacıyla; gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak daha önyargısız, daha çatışmasız, daha eşitlikçi, daha sosyal bireyler haline gelmelerini amaçlar.
Dernek, ALS-MNH ‘Amiyotrofik Lateral Skleroz Motor Nöron Hastalığı’nın Türkiye’de tanınmasını sağlamak ve dernek çatısı altında toplanacak hastalara maddi ve manevi yardımların köprüsünü oluşturmak amacıyla hasta ve hasta yakınlarından oluşan 10 kişi ile 2001 yılında kuruldu. Vizyonunu “ALS MNH hastalığının tedavisi bulununcaya kadar ALS MNH ile yaşayan bireylerin, ailelerin sağlıklı bireyler ile aynı standartlarda yaşayabileceği bir Türkiye.” olarak ifade ediyor.
Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu, uluslararası alanda tanınan küresel bir harekettir.
Ankara Dayanışma Akademisi; barış, özgürlük ve insanca yaşam talepleri nedeniyle ihraç edilen, görevinden uzaklaştırılan ve hak ihlallerine maruz kalanların; iktidarın baskıcı politikalarına karşı sesini yükseltmeyi hak sayanların, akademiyi yalnızca üniversite kampüslerinin duvarları içinde görmeyenlerin dayanışma, mücadele ve iletişim sayfasıdır.
Antalya Bisiklet Derneği (ANTBİSDER) 9 Ağustos 2014 tarihinde faaliyete başladı. Doğa dostu ulaşım aracı bisikleti yaşamın bir parçası haline getirmek, güvenli bisiklet yolları ve park yerlerinin oluşmasını sağlamak, bisiklet kültürü ve bisiklet turizminin gelişmesini sağlamak amaçlarıyla kurulan ANTBİSDER, çeşitli meslek gruplarına dahil 60 asli üye ve 1.104 fahri üyeden oluşmaktadır.
Ashoka, herkesin farkyaratabileceği bir dünyanın mümkün ve gerekli olduğu değişim öncülerinden oluşan bir topluluğu inşa ediyor ve geliştiriyor. Hep birlikte, toplumda pozitif etki yaratmak üzere kurumları ve kültürleri dönüştürmek için çalışıyoruz.
Barış İçin Akademisyenler 2012 yılının Kasım ayında Kürt tutsakların başlattığı açlık grevleri sırasında, açlık grevinin barış talebini desteklemek amacıyla kaleme alınan ve 50’nin üzerinde üniversiteden 264 akademisyen tarafından imzalanan bir bildirinin sonrasında kuruldu.
2002 yılında Merkezi İstanbul Kayışdağı’nda kurulan Başak Kültür ve Sanat Vakfı, özellikle çocukları ve gençleri, yoksulluğun ve göçün olumsuz etkilerinden koruma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmış bir kurumdur.
Geleneksel kadın imajını pekiştiren dini yorumlardan, anlayış yada kabullerden ve modern toplumda dindar kadınlara uygulanan ayrımcılıklardan kaynaklanan sorunların çözümü
Biz; ebeveynlerden öğretmenlere, çocuklardan aktivistlere, eğitim bilimcilerden çeşitli uzmanlara kadar, Türkiye’deki eğitim meselesiyle derdi olan, konuşup kararmaktan usanmış, “bi’şey yapmalı” diyen geniş bir topluluğuz.
Doğuştan veya sonradan özür sahibi olmuşların toplumda yer almaları ve hiçbir eksiklik hissetmemeleri için gören gözleri ve yürüyen ayakları olmak Kısaca nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa, orada ve onlarla olmak amacımızdır.
Doksanlardan itibaren çeşitli zamanlarda kadın barış gruplarında bir araya geldik. Barış için Kadın Girişimi hep birlikte erkek egemenliğine ve savaşa karşı sürdürdüğümüz mücadelenin sonucu olarak 2009 yılının Mayıs ayında kuruldu. O günden beri barış talebini bütün ülkede yükseltmek ve barışın yolunu açmak için sokakları, evleri, okulları, işyerlerini barış noktaları haline getirmeye çalışıyoruz.
Bir Dilek Tut Derneği, Make-A-Wish® Türkiye; hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3 – 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştirmektedir.
Bizler, gündelik hayatımızda bisiklet kullanan, bazen işe giderken, bazen çocuğumuzu okula bırakırken bisiklet süren kadınlarız. Fakat sayımız az. Diğer taraftan bizim gibi bisiklet kullanmak isteyen pek çok kadın olduğunu biliyoruz. Sadece biraz desteklenmeye, mümkün olduğunu görmeye ihtiyaçları var. Biz de bu amaçla bir araya geldik ve Bisikletli Kadın İnisiyati ’ni kurduk.
Bisikletli Ulaşım Platformu ® , kent içi ulaşımını bisikletle gerçekleştirenlere destek olmayı, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı ve kamu kurumları ile belediyelerin ulaşım politikalarında bisiklete önem vermelerini sağlamayı amaçlayan bağımsız, aktivist ve gönüllü bir oluşumdur. Gerçekleştirdiği etkinliklerle ve eylemlerle bisikletin bir ulaşım aracı olduğu gerçeğini toplumun mümkün olan en geniş kesimine yaymayı ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.
BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı (Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups), sporcu, dansçı ve performans sanatçılarının uzmanlıklarını sosyal faydaya dönüştürmelerini sağlamak için oluşturulmuş olan bir dernektir.
Bosphorus Migration Studies was founded in 2015, by a group of freelance researchers from Bogazici University. Now, BMS is a self-funded think-tank focuses on immigration, the global refugee crisis, citizenship, and transnationalism. (Boğaziçi Göç Etme Çalışmaları, Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup serbest araştırmacı tarafından 2015 yılında kuruldu. Şimdi, BMS, göçmenlik, küresel mülteci krizleri, vatandaşlık ve ulus ötesi düşünme üzerine odaklanan kendi kendini finanse eden bir düşünce kuruluşudur)
BUĞDAY hareketi, 1990 yılından bu yana yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayalini besleyerek sürdürdüğü çalışmalarını 12 Ağustos 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında kurumsallaştırma kararı aldı. Buğday, bu hayale ulaşmak için “örnekler oluşturma”, “var olana destek olma” ve “bilginin dolaşımını sağlama” misyonunu üstleniyor.
Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği 1990 yılında eğitim ve tiyatro alanında çalışmalar yürütmekte olan akademisyenler, alan uzmanları tarafından yaratıcı drama (Creative Drama in Education) yöntemini Türkiye’de yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur.
İhtiyaç sahibi sokak hayvanlarını koruma, tedavi etme, kısırlaştırma ve yuvalandırma.
“Kamuoyu duyarlılığını güçlendirerek, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel değerlere ve kimliklere sahip çıkılmasını sağlamak… Bu varlıkları özgün niteliğine dokunmadan, benzersiz kimliğini bozmadan ortaya çıkarmak, korumak, iyileştirmek, çağdaş bir anlayışla işlevlendirmek ve yaşatmak… Bir miras, bir belge olarak geleceğe aktarmak…”
Ülkemizin insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet eden, özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası başarıları olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline gelmesine katkıda bulunmak istiyoruz.
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD); yaşam ve mücadele alanlarımızı daraltan ikili toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına, zorunda bırakıldığımız cinsiyet pratiklerine; dilde ve toplumsal bellekte tek tipleşmiş cinsel şiddet algısına karşı durma ve bedenlerimize, sözlerimize, cinselliğimize, cinsel şiddetten hayatta kalanlar olarak öfkemize, susturulmaya çalışılan sesimize alan açma ihtiyacımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Resmi olarak 2014 yazında kurulan derneğimiz, 2009- 2013 yılları arasında Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürütülen çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, araştırma, yazılarından ve kişisel birikimlerimizden beslenerek bugünkü halini aldı. Bizler; feminist, lgbtiqa+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen bireyleriz. Kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenmeyiz.
Çöpüne Sahip Çık Vakfı, çöpün doğru yere atılması ve çöp üretiminin en aza indirgenmesi yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlayarak, daha temiz bir çevre ve yaşam alanı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Murat Vargı öncülüğünde 2015 yılında kurulmuştur.
DİTAM, bağımsız bir kuruluş olarak, kendi misyon ve ilkeleri doğrultusunda; Diyarbakır öncelikli olmak üzere, ekonomik, sosyal ve siyasal konularla ilgili olarak, konunun uzmanları vasıtasıyla araştırmalar yaparak mevcut durumun tespitini yapmayı ve bu bilgilerin ışığında ilgili kurumları zorlayarak sorunların çözümüne katkı sunmayı hedeflemektedir.
Doğa Derneği, dolaşan bulutlar, esen rüzgarlar ve akan nehirler gibi, onları izleyen hayvanlar, kuşlar, ormanlar ve çöller gibi sınırsızlığı sınır edinir. Dernek, Anadolu’da kurulmuş olmakla birlikte, çalışmaları fiziki sınırları aşar, doğa kültürünü tüm mekanlar ve zamanlar arasında taşıyabilmek için rüzgarın sırtında meyveleri dölleyen çiçek tozları gibi savrulur.
“Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim” 1995’in Ocak ayında Yaşar Kemal’in “Der Spiegel” dergisinde yayınlanan bir yazısı nedeniyle, DGM’ye çağrılmasına tepki olarak başlayan imza kampanyası sonucunda doğdu. Bir “Sivil İtaatsizlik” eylemine dönüşen girişim, toplumca tanınan 1080 tane kişinin, Yaşar Kemal’in metinlerinin de aralarında olduğu 10 yasaklanmış metni içeren bir kitaba yayıncı olarak adlarını yazmaları ile içlerinden seçilen sembolik bir heyetle DGM savcısını ziyaret ederek kendilerini ihbar etti. Daha sonra guruplar halinde savcının kapısı önünde “ifade kuyrukları” oluşturan kişilere, 185 sanıklı büyük bir dava açıldı. O günden bugüne devam eden bu hareket 1995’den beri sürüyor. Bugüne kadar hemen hemen her türlü düşünce ve kimlikte insanlardan oluşan 80 bini aşkın kişi, 7 kitap ve 48 kitapçığa imza vererek başkalarının suç(!)larına katıldılar. “Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim” bugüne kadar ulusal ve uluslar arası alanda pek çok ödül aldı. Türkiye’den aldığı ödüller arasında; İHD, MAZLUMDER ve ÇGD’nin verdiği ödüller yer alırken, uluslararası alanda 2001 yılında HRW (İnsan Hakları İzleme Örgütü) “Hellman-Hammet”; 2002’de INDEX ON CENSORSHIP, “Best Circumvention of Censorship” (Sansürün tekerine en iyi çomak sokma) ve aynı yıl HRW’ın en büyük ödülü olan “Global Human Rights Defender” (Küresel İnsan Hakları Savunucusu) ödüllerini aldı.
E-Bursum.com, burs arayan öğrencilerle burs veren kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren ve burs başvuru sürecindeki öğrencilere yardımcı olmayı amaçlayan bir sosyal girişimdir. Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin projesi olarak yola çıkan E-Bursum.com, tüm burs işlemlerini elektronik ortama taşır; öğrencilere daha hızlı, teknolojik ve adil bir burs arama deneyimi sunar. 2015 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülünü kazanan E-Bursum.com ücretsizdir. E-Bursum.com üzerinden burs veren kişi, kurum ve kuruluşları görüntüleyebilir, burs başvurularınızı kolayca yapabilirsiniz.
Eğitimde Görme Engelliler Derneği, görme engellilere yönelik çalışma yapmak isteyen gönüllü kişiler ile eğitim hayatında desteğe ihtiyacı olan görme engellileri Gönüllü Ağı Projesi ile buluşturuyor.
Deneyimlerimiz ile bilgiyi harmanlıyoruz. Her eğitimi ve her oturumu tasarlarken, en verimli ve etkili olacak şekilde gözden geçiriyoruz.
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir.
Bizler ataerkiyle savaşmaya öncelikle cinsiyetçi dille mücadeleden başlamamız gerektiğine inanıyoruz. Politikacıların, sanatçıların, şirketlerin, markaların, medyanın ve basının düzenli olarak kullandığı ve toplumun kanıksadığı cinsiyetçi dilin karşısında duruyoruz. Pornografik tecavüz haberlerinden, kadın ve LGBTİ düşmanı medya dilinden, kadın bedenini meta haline getiren reklamlardan, politikacıların LGBTİ ve kadınlara karşı nefret söylemlerinden, şiddeti ve cinayeti bahanelerle makul kılan söylemlerden usandıysanız, artık harekete geçme zamanı! Erkek egemenliğinde olan topraklara atıfta bulunarak erktolia adını verdiğimiz sitemiz, uluslarası bir ağ olan macholand.org’un Türkiye platformudur. Cinsiyet eşitliği mücadelesinin küresel bir dayanışma olduğuna inanıyor, bu dayanışma içinde birlik kurmak istiyoruz.
Kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılımlarını desteklemek amacıyla 2005 yılında çalışmalara başlayan grubumuz 23/03/2011 tarihinde  Diyarbakır’da Dernek statüsünü almıştır

Kısa adı EVÇAD olarak anılan derneğin tam adı Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Ve Sosyal Haklar Derneği’dir.
Fotoğraf Vakfı, 1999 Marmara Depremi sonrasında, deprem bölgesinde yapılan Fotoğrafçı Çocuklar Atölyeleri’nin yarattığı enerji ile 2004 yılında kuruldu.
GELECEK DAHA NET GENÇLİK PLATFORMU, Türkiye’deki gençlerin doğru eğitim, meslek ve hayat seçimleri yapmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve bağlantılara sahip olmaları hayalinden ortaya çıktı.
Genç Hayat Vakfı; ruhsal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı 11-18 yaş grubunun hayata hazırlanma süreçlerine destek olmak amacıyla, 2008 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Hiçbir ayrım gözetmeksizin insan odaklı yaklaşıma önem veren Vakıf, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması için çocuklarla, ailelerle, tarım iş aracılarıyla, öğretmenlerle ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Genç Hayat Vakfı çocuk işçiliğini önleme çalışmalarının yanı sıra okumayan ve çalışmayan gençlere çözüm üretilmesi, toplumda birlikte yaşam olgusunun inşa edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi gibi hedeflere yönelik olarak da projeler, eğitimler ve araştırmalar uygulamaktadır. Vakıf bünyesinde yapılan çalışmalarla çocukların ve gençlerin yetenekleri keşfedilerek, eğitime erişimleri desteklenmektedir.
Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Kısa adı Genç LGBTİ+ Derneği) LGBTİ+ gençlerin sorunlarını araştırmak, bu sorunları gündemleştirmek, çözüm önerileri sunmak ve LGBTİ+ gençlere kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmak amacıyla İzmir’de kurulmuştur.
Genç Medikalog; 25 Ekim 2015 tarihinde İstanbul merkezli olarak kurulmuş, gençlerin kurduğu ve gençlerin yönettiği multidisipliner bir platformdur. Ülkemizdeki biyomedikal öğrencini bir araya getirerek, sağlık teknolojileri alanında çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Sağlık teknolojileri alanında gençler için çalışan, bilinçli ve öncü bir topluluk olmayı hedeflemektedir.
GAR – Göç Araştırmaları Derneği 21 Eylül 2017’de kuruldu. Dernek; göç alanında çalışmalar yapmak, bu alanda farklı disiplinler tarafından yapılan çalışmaların içinde yer almak, göç araştırma ve araştırmacılarını desteklemek, çalışmalarda üretilen bilgilerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, göçe ilişkin konularda çalışanlar arasında mesleki dayanışma, iletişim, işbirliği ve etkileşimi sağlamak amacı ile kuruldu.
Göç Araştırmalar Vakfı’nın amacı; yapacağı araştırmalar ve akademik çalışmalar ile Avrupa başta olmak üzere yurtdışında yaşayan Türkiyeli göçmenlerin, sosyal, kültürel ve siyasi sorunlarını, katılım problemlerini ve asimilasyon tehdidini anlamak, çözüm ve karar mekanizmaları için bilgi üretmek ve bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmaktır.
Greenpeace, küçük bir grubun kiraladığı eski bir tekne ile nükleer denemeleri protesto etmek için Alaska’nın kuzeyindeki Amchitka’daki nükleer deneme sahasına gitmeleri ile 1971 yılında Kanada’nın Vancouver şehrinde meydana geldi.
Habitat Derneği (Habitat) sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından 1997’de kuruldu. Kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına bir çok proje ve program geliştirdi. Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, Kent Konseyi, Gençlik, Kadın, Engelli ve Çocuk Meclisleri ile Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etti. Bununla birlikte TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına destek verdi.
Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Türkiye’de ilk defa hayvan hakları ihlâllerinin derlenmesi, arşivlendirilmesi, izlenmesi ve raporlandırılması için çalışmalar yürütmek üzere kurulmuş bir sivil toplum oluşumudur. HAKİM, dünyadaki ve Türkiye’deki hayvan hakları ile ilgili gelişmeleri takip eder.
Hayat Sende, suçlu bir çocuğun olamayacağını, en iyi ihtimalle suça itilmiş bir çocuğun olacağına inanır. Bu çerçevede, bu çocukları kazanmak için harcanan çaba ve bedelin, kaybedildikten sonrakinden çok daha az olacağına inanmakta ve faaliyetlerini bu çocukların suça itilmesini önleyici yaklaşımla sürdürmektedir. İnsanın yaptıklarının değil, yapacaklarının toplamı olduğuna inanan Hayat Sende Ailesi, değişime yürekten inanmaktadır.
Hayata Destek doğal afet, savaş ve çatışmalardan etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulmuş uluslararası bir yardım kuruluşudur.
HBSD Türkiye Bürosu, sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra bilim ve siyaset çevreleri ile toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesini destekler ve adil bir küreselleşme sürecinin tesis edilmesi için katkıda bulunur.
Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği; Ulusal ve uluslararası alanda , ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesinde yaptırımı olan bir dernek olmak ve toplumdaki her bireyin, ruh sağlığı hizmetlerinden fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanabilmesini sağlamak hedefiyle kurulmuş bir dernektir.
Hrant Dink’in hayallerini, mücadelesini, dilini ve yüreğini yaşatmak amacıyla 2007 yılında kuruldu.
İDE, hâkim paradigmalara eleştirel yaklaşmak, gücün kontrolündeki bilginin hegemonyasını, zayıfın, ezilenin, adaletin adına hem yerel hem uluslararası düzeyde kırmak gayelerini güden bu arayışın bir ilk olduğuna değil, yalnızca yenilendiğine inanmaktadır. Yeni baştan, kendisinden önce başlamış olan söze eşlik eder ve hakikat arayışına kalkışır. Hazır ve verili bir hakikati vaz’etmez, gönlü haktan ve adaletten yana olanları kervana çağırır. Bu kaygı ile hareket edildiğinde iktidarın olumsuz yönde dönüştürme potansiyeline karşı da tedbirli olunacağı inancındayız. Entelektüel birikim ihtiyacı kanaatimizce ancak bu minval üzere giderilebilir. İDE bunu bir iddia olarak değil sorumluluk olarak görmektedir ve bu arayışına katkıda bulunacak insan zenginliğine sahip olduğumuza inanır.
İnsan Hakları Derneği, genel merkezi Ankara’da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. 17 Temmuz 1986 tarihinde 98 kişilik kurucu üye grubuyla gerçekleştirilen girişim; gönüllülüğe dayanan bir oluşumdur.
İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu. 1973 yılından bu yana İstanbul’un kültür sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor.
İnovatif Çözüm Derneği, (NOVA) toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler bulmak amacıyla kurulmuştur. Amacımız, toplumsal, kültürel ve çevresel sorunlara geliştirilecek projelerle, olumlu yönde toplumsal dönüşümü sağlamaktır.
IPS İletişim Vakfı “İletişim ve kalkınma alanındaki projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek” amacıyla 1993 yılında kuruldu.
Sanatçılar, tasarımcılar, kitapseverler ve kolleksiyoncular arasında dayanışma sağlamak, ekslibrisin bir sanat ve tasarım dalı olarak gelişmesi ve yaygınlaşması için faaliyetlerde bulunmak, kitaba, baskıresime ilgi uyandırmak, bu sanat dalıyla da ülkemizi, kültürümüzü ve sanatımızı yurt dışında tanıtmak ve ekslibris konusundaki mirasımızı korumak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur. Çok sayıda ulusal ve uluslararası faaliyet gerçekleştirmiştir. 2000 yılında FISAE Uluslararası Ekslibris Dernekleri Federasyonu üyesi olmuştur. 2008 yılında dünyadaki 10 müzeden biri olan İstanbul Ekslibris Müzesi’ni kurmuştur. 4 Uluslararası Ekslibris Yarışması organize etmiş, 2010 yılında 40 ülkeden 280 katılımcının yer aldığı 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi’ni İstanbul’da başarıyla düzenlemiştir. http://www.aed.org.tr
“İYİ BABALAR PLATFORMU” Çözüm odaklı, bilimsel, tarafsız ve bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürür; cinsiyetçi, politik ve ayrımcı ‘tutumlardan’ KAÇINIR.
İzlemedeyiz Derneği, daha demokratik ve şeffaf bir Türkiye amacıyla, Türkiye’nin tek doğruluk kontrolü çalışması olan Doğruluk Payı aracılığıyla, iddia ve vaat kontrolleri, veri madenciliği ve kapasite artırımı gibi çalışmalarla faaliyetlerini yürütmektedir.
KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. / Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. /KA.DER, siyaset alanının toplumsal yaşam üzerindeki tayin edici özelliğini göz önünde bulundurarak, öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlemiştir. Siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.
KAÇUV, Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuklara kanser tedavileri süresince destek olmakta ve aileleri ile birlikte konaklayacakları Aile Evi projesi ile hizmet vermektedir.
Kadın Dayanışma Vakfı, kökeni 1987 yılında bir grup aktivist kadının oluşturduğu “Kadın Tartışma Grubu”na dayanan; Ankara’da 1991 yılından beri kadına yönelik şiddetle mücadele eden bağımsız bir feminist kadın örgütüdür. /Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma saat 11.00-17.00 arası; Perşembe saat 13.00-17.00 açık olan Kadın Danışma Merkezimizde şiddete maruz kalan kadınların, bu şiddetle mücadele ederken ihtiyaç duyabilecekleri sosyal, hukuki, ve psikolojik desteği kadının beyanını esas alarak, “yardım” değil “dayanışma” anlayışıyla, ve ücretsiz olarak sağlıyoruz. / Kadına yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirmek için kamuoyuna, medyaya, ve kamu kurumlarına yönelik farkındalık yaratma çalışmaları yapıyoruz. Siyasi iradelerin ilgili yasaları yürürlüğe koymaları ve uygulamaları, kadınlara yönelik hizmetler için finansman sağlamaları, ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmeleri için savunuculuk faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ayrıca eğitim/atölye programları düzenleyerek Vakıf gönüllülerine, bu alandaki sivil toplum örgütleri ve/veya kamu kurumlarında çalışan meslek elemanlarına, ve Danışma Merkezine başvuran kadınlara yönelik bilinç yükseltme/farkındalık çalışmaları yapıyoruz.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kuruluş senedinde de belirttiği gibi “Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri bugünün araştırmacılarına derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak.” amacıyla Jale Baysal, Aslı Davaz, Şirin Tekeli, Füsun Ertuğ Yaraş ve Füsun Akatlı tarafından kuruldu. Kuruluş aşamasında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın hukuki danışmanlığı Av. Ruhsar Erten, mali danışmalığı İmren Sipahi tarafından yapıldı. 8 Mart 1990’da tüzel kişiliğini kazanan Vakıf, 14 Nisan 1990’da, İstanbul’un Haliç-Fener semtinde tarihi bir binada hizmete açıldı. Bugün de faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bu bina, tarafımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce tahsis edilmiş olup, giderleri, restorasyon ve bakım onarım çalışmaları yine Belediye tarafından karşılanmaktadır.
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’nin (Kaos GL) amacı, kadın eşcinseller ile erkek eşcinsellerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, eşcinsel varoluşlarını gerçekleştirme ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmaktır.
Karakutu, gençlerin tarihsel adaletsizliklerin nedenlerini ve sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek insan hakları ve demokratik değerler konusunda duyarlılık kazanmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.
Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve akademik birimlerde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları akademik alanının gelişmesi için çalışmalar yapmaktır.
Bizler; Türkiye’nin değişik yerlerinde ve Kazdağı yöresinde yaşayan yaşam savunucuları olarak, ülkemizin ve özellikle Kazdağı’nın doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla, 2012 yılında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği çatısı altında bir araya geldik. / 2007-2012 döneminde aynı amaçla faaliyette bulunmuş olan Kazdağı Koruma Girişimi Grubu’nun devamı niteliğindeki Derneğimiz yeni katılımlarla güçlendi ve faaliyetlerine hız verdi. Derneğimizin 190 üyesi var. / Derneğimizin amacı; Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla her türlü flora ve faunasıyla ekolojik dengenin gözetilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa koruma bilincinin geliştirilmesi, tarım, turizm, sanayi, imar faaliyetlerinde doğa dostu olan uygulama ve teknolojilerin kullanımının desteklenmesi, ekolojik ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlamasına destek olunması, yerel kültürel değerlerin araştırılıp ortaya çıkartılması, geleneksel halk sanatlarının yaşatılması ve çağdaş sanatların desteklenmesi, tanıtılması, kitlelere ulaştırılması, halk oyunları, halk müziği, tiyatro vb. çalışmalarının yapılması, tarihi yapılar ve arkeolojik alanların korunması, sanayileşme, madencilik, şehirleşme ve benzeri nedenlerle doğal ortamda oluşan ve oluşacak her türlü hasar ve kirliliğinin önlenmesi ve doğanın bir rant ve paylaşım aracına dönüştürülmesinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılması, orman yangınları vb. afetler için müdahale, arama-kurtarma, sağlık gibi destek ekiplerinin oluşturulması, doğa sporlarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, bölgede eko-agroturizmin desteklenmesidir.
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ,1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur.
KEİG Platformu; emek, kadına yönelik erkek şiddeti, kadınların politik katılımı gibi cinsiyet eşitliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 16 ilden 32 kadın örgütünün bir araya geldiği bir Platformdur.
“Özgürce Kekele” sloganıyla yola çıkan ve Türkiye’de kekemelik ile ilgili kurulan ilk dernek olma hüviyetine sahip “Kekemeler Derneği”, ülkemizde kekeme bireylerle ilgili kimi olumsuz bakış açılarının, yanlış inanışların kırılarak toplumsal bir farkındalığın sağlanmasının yanı sıra kekemelikleri nedeniyle zamanla asosyalleşerek içe kapanık bir kişiliğe bürünen kekeme bireylerin topluma kazandırılmaları temelinde sosyal hayatta kekemelik kaygısı yaşamadan kendilerini rahat bir şekilde özgürce ifade edebilmelerine destek amacıyla kurulmuştur.
Özel gereksinimli bireylere bilimsel, toplumsal, sanatsal, kültürel alanlarda kendi deneyimleriyle; bireysel yetenek ve ilgilerini keşfederek yaratıcılıklarını açığa çıkarmaları amacıyla yola çıkan Küçük Prens Akademi 4 Nisan 2016 yılında Nevşehir’in Kapadokya Bölgesinde kurulmuştur.
Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler (KİH-YÇ), Türkiye’de ve uluslararası düzeyde kadının insan haklarını, eşitliği ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını savunan bağımsız bir kadın sivil toplum örgütüdür.
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.
2017 yılında kurulan Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin sıkça yaşandığı kentlerden biri olan Kocaeli’nde farkındalık ve dayanışma yaratma faaliyetleri yürütüyor. Her yaştan ve kesimden kadın sırf ‘kadın’ olmaktan dolayı yaşadığı sıkıntılarda ortaklaşıyor. Buradan hareketle Dernek, yerel düzeyde bu sorunları konuşmak, çözüm yolları aramak, üretmek ve kamuoyu yaratmak istiyor.
Mavi Kalem, gönüllülüğün bir yaşam biçimi olduğu fikri etrafında oluşmuştur
MAZLUMDER, Türkiye içinde ve dışında insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi; her türlü insan hakları ihlallerinin son bulması için çalışmaktadır.
Metastatik meme kanseriyle mücadele eden hastaların ihtiyaçlarını anlamak ve destek olmak için kurulmuştur.
Yurdumuza sığınmış sığınmacı, göçmen veya mülteci durumundaki sahipsiz insanların haklarını korumak ve savunmak için; MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER), 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kuruldu.
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuştur. Farklı milletlerden oluşan personeliyle ihtiyaç sahibi mültecilere destek vermektedir.
Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı  “otizm spektrum bozukluğu” olan bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla 20 Haziran 2016 tarihinde kurulmuştur.
Öğrenme Tasarımları, öğrenmeyi kolay ve keyifli hale getiren oyunlar ve yenilikçi öğrenme programları tasarlar. Neden mi? Çünkü ÖĞRENMEK EĞLENCELİDİR!
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemek amacıyla eğitim programları geliştiren ve bu programları ücretsiz olarak öğretmenlere ulaştıran Vakfımız, Türkiye’de bu alana odaklanmış ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.
Biz, 1982 yılından beri özel eğitim gereksinimi olan bireyleri (zihinsel engelli bireyler) toplumla bütünleştirmek, hayata daha çok dahil etmek için çalışan bir derneğiz. Tüm dünyada 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye’deki tek akredite kuruluşuyuz. / Sporun birleştirici gücünden yararlanarak özel eğitim gereksinimi olan bireyleri diğer bireylerle bir araya getiriyor, çeşitli spor dallarında düzenli proje ve etkinlikler düzenliyoruz. Spor sayesinde onların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına olanak sağlıyoruz. Özel eğitim gereksinimi olan bireylere spor aracılığı ile yepyeni bir kimlik kazandırıyor onları birer özel sporcuya dönüştürüyoruz. Özel sporcular sadece sportif etkinliklerde değil birçok sosyal etkinlikte de engelsiz bireylerle bir araya geliyor, toplumla bütünleşiyor, aradaki önyargıları ortadan kaldırıyor. Engelli ve engelsiz bireylerin hayatta ve oyunlarda bir bütün olmalarını da #HayatBirlikte #OyunBirlikte mottosu ile taçlandırıyoruz. / Tüm proje ve etkinliklerimizi olabildiğince geniş bir coğrafyaya yayarak tamamen topladığımız bağışlarla gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Özel Olimpiyatlar Türkiye’ye yapacağınız her destek, bir özel sporcunun hayatında benzersiz bir deneyimin kapılarını aralıyor.
Liberal demokratik siyasal sistemler, bütün bu özgürlüklerin tanındığı ve mümkün olan maksimum seviyede güvence altına alındığı politik sistemlerdir. İşte ÖAD, ülkemizde “böyle bir siyasal sistemin kamu politikaları nasıl olmalıdır”ı araştırmak ve tesisine entelektüel katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. ÖAD’nin kurucuları arasında akademisyenler, gazeteciler ve iş insanları bulunmaktadır.
Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.
14 Mart 2014 (Pi=3,14) tarihinde kuruluş çalışmalarına başlanan Pi Gençlik Derneği, Avrupa’ da ve Dünya’ daki gelişmeler ile ülkemiz gençliğinin ihtiyacı olan hususlar doğrultusunda belirlediği 6 çalışma konusu üzerine gençlerin kapasite gelişimi için, olumlu tutum/davranış geliştirmelerine yardımcı olmak, bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, gençlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur. / Pi Gençlik Derneği; gençlerden oluşan üye ve gönüllüleri için düzenli olarak yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra ayrıca belirlediği 6 çalışma konusu üzerine bölgesel ve ulusal projeler üretir, uygular ve ortaklıklar geliştirir. Özellikle kadın, engelli, mülteci, azınlık sınıflarına giren sosyal, ekonomik, coğrafi vb. konularda dezavantajlı olan gençler olmak üzere 15-30 yaş arası Türkiye’ de yaşayan her birey, Pi Gençlik Derneği’ nin hedef grubundadır. / Henüz çok yeni bir dernek olan Pi Gençlik Derneği, kısa zamanda ciddi bir ilerleme kaydetmiş, teknolojik ve fiziksel alt yapısını tamamlamıştır. Matematikteki “Pi” sayısının sahip olduğu karakteristik özelliği kendi çalışmalarına da yansıtmayı amaçlayan Pi Gençlik Derneği, Pi sayısında olduğu gibi kendini tekrar etmeyen ve hayatın her alanında varlığını hissedebileceğiniz çalışmalar yürütmeyi amaç edinmiştir.
Risus Sanat, Afyonkarahisar Renkli İmgeler Saati Uygulama Sahnesi Derneği bünyesinde başta tiyatro olmak üzere kültür ve sanat alanında sahne çalışmaları ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek üzere gönüllü kişilerce oluşturulan bir gönüllü topluluğudur. / Henüz çok yeni bir oluşum olmasına rağmen, kurucu ekibimizdeki kişiler esas mesleklerinin dışında sahne sanatları ve özellikle tiyatroya gönül vermiş, faaliyet konusu çalışmalarda geçmişte tecrübe ve başarı sahibi kişilerden oluşmaktadır. / Kurucu üyeler daha öncesinde değişik kuruluşlar adına gönüllü olarak tiyatro faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında Sivas Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Tiyatrosu, Afyonkarahisar Belediye Tiyatrosu, Halk Eğitim Merkezi, Türkiye Beyazay Derneği, Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Derneği gibi kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency Internatıonal-TI), yolsuzluğun toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisini sonlandırmak için insanları dünya çapında güçlü bir koalisyon içinde bir araya getiren, yolsuzlukla mücadeleye liderlik eden küresel bir sivil toplum örgütüdür. TI, yolsuzluktan arınmış bir dünyaya doğru değişimi yaratma amacını taşır.
Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu. / Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir. / Okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD’nin hedeflerinin başında gelmektedir.
Sıfır Ayrımcılık Derneği, ulusal ve uluslararası alanda başta Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan topluluklar olmak üzere tüm dezavantajlı gruplarla ilgili faaliyet göstermek üzere, bir grup aktivist ve gönüllü tarafından 2009 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, kültür, eğitim turizmi kenti olma vizyonuyla Sinop’un ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilir gelişimi için stratejiler geliştirmek ve uygulamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. / Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ni, Sinopale- Sinop Uluslararası Bienali çerçevesinde 2006’dan bu yana kentleri için işbirliği yapan Sinoplular ve Sinopseverler, oluşan kültürel sinerjiyi kentin sosyal ve ekonomik kalkınması yönünde de harekete geçirmek üzere Mayıs 2014’te kurmuşlardır. / Derneğin merkezinin de bulunduğu Hal Binası, bu sinerjinin sosyal, kültürel, ekonomik hizmet ve ürünler geliştirecek bir platforma dönüştürülmektedir. Sinop Belediyesi desteğiyle, Avrupa Kültür Derneği – Sinopale, Chameleon Proje Yönetimi ve Tasarım, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Araştırma Merkezi, Sokak Bizim Derneği işbirliğiyle tasarlanan Hal Buluşma Merkezi projesinin hayata geçirilmesi ve koordinasyonu işlerini Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üstlenecektir. / Hal Buluşma Merkezi ile Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, geniş katılımlı STK, Kamu ve özel sektör işbirliğiyle, sosyal ve kültürel girişimciliği geliştirmek ve aktif kentliliği teşvik etmek üzere faaliyet ve projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.
Sivil Toplum için Destek Vakfı 2015 sonbaharında ilk hibesini verdi ve Ocak 2016’dan itibaren faaliyetlerine başladı.
Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi (Kuluçka), 2014’te İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) altında kuruldu.
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) resmen 2015 yılında kurulmuş olsa da, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari çalışanları olarak toplumsal cinsiyet üzerine çalışmaya, farkındalık yaratmaya, kendimizi eğitmeye, birbirimizden güç almaya ve öğrenmeye başlamamızın tarihi 2006’ya kadar uzanıyor.

 
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV), özgür ve eşit insanların yaşayacağı başka bir dünya için on yıllardır mücadele eden insanlarca kuruldu.
TAP Vakfı 1985 yılında, Vehbi Koç önderliğinde, bir grup iş adamı, akademisyen ile iş ve işveren kuruluşları temsilcileri tarafından kurulmuştur. Bir gönüllü kuruluş olan Vakfın amacı, üreme sağlığı ve aile planlaması konularında toplumu bilgilendirmek, üreme sağlığı hizmetlerinin kullanımını ve niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yaparak ailelerin yaşam kalitesini yükseltmektir. / TAP Vakfı, bireylerin doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşama, çocuk sahibi olma yeteneğine ve bu yeteneği ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüğüne sahip olacakları projeleri geliştirmekte ve uygulamaktadır.
TEMA Vakfı’nın amacı ürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunsması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.
Temiz Giysi Kampanyası Clean Clothes Campaign (CCC)’in Türkiye organizasyonu olan Temiz Giysi Kampanyası, küresel tekstil ve spor giysisi endüstrilerinde çalışan isçilerin güçlenmesini destekleyen ve çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışan bir dernektir. / Temiz Giysi Kampanyası, 1989 yılından bu yana çalışmalar yürütüyor. Temiz Giysi Kampanyası Türkiye 2013 yılında kuruldu. İsçiler, hakları ve daha iyi çalışma koşulları için mücadele ederken biz de; tüketici bilincini geliştirerek mobilize etmek, hükümetler ve şirketlerle lobi faaliyetlerinde bulunarak, isçilere doğrudan dayanışma desteği sağlıyoruz. / 17 Avrupa ülkesinde bulunan kurumların bir ittifakı olan Temiz Giysi Kampanyası, tekstil üretimi yapan ülkelerdeki yerel sorunları ve hedefleri tespit etmek için 200’den fazla kurum ve sendikadan oluşan ortak bir ağdan oluşuyor. Temiz Giysi Kampanyası olarak, iş sağlığı ve işçi güvenliği konusunda dünyanın birçok yerinde toplantılar, eğitimler düzenliyor; markaların kendi tedarik zincirlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili önlemler alması için çeşitli kampanyalar gerçekleştiriyoruz.
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı – TESEV 1994’den bu yana toplumsal sorunlara bilimsel bulgu temelli politika önerileri sunan bir çözüm merkezidir. Yeni yönetim kurulu ve yeni ekibiyle TESEV çalışma alanları, araştırma örgütlenişi ve araştırma iletişiminde yenilikçi bir dönem başlatmıştır.
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

 

KSS Türkiye; sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetim ve kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliğini temel alan bir yaklaşım sürdürmektedir. KSS Türkiye’nin misyonu, toplum, ekonomi ve çevre konularında sosyal sorumlu davranabilmek adına iş dünyası için araç, kaynak, metodoloji oluşturmaktır. Bu sayede şirketler toplumsal gelişim üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceklerdir. Dernek bu kapsamda KSS alanında araştırmalar yapmakta, ilgili kurumlara destek hizmetleri sağlamakta, ulusal ve uluslar arası çok paydaşlı KSS projeleri yürütmektedir. KSS Türkiye Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ağı (CSR Europe), Karadeniz KSS Ağı (CSR Black Sea) kurucu üyesi ve Ortadoğu KSS Ağı (CSR Middle East) üyesidir.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
TOÇEV, 1994 yılında Vakıf Başkanımız Ebru Uygun ve 5 arkadaşının, 5 çocuğun eğitim hayatını değiştirmek için yola çıkış hikayesi ile kuruluyor.
TOG, çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı Toplum Gönüllüsü gençlerin katkılarıyla, toplumsal değişimi yaratarak, toplumsal barışa ulaşmayı hedeflemektedir.
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.
Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) bu anlayışla yola çıkarak cağdaş, adil ve müreffeh bir ülke ve toplum için gönüllü bilim, eğitim, kültür hizmetleri sunan kaynaklardan biri olabilmek amacıyla kurulmuştur.
1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulduk.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada gelişmiş ekosistemlerde kabul ve ilgi gören “kar amacını öncelikli olarak gütmeyen aracı/uygulayıcı kuruluş” modelinin Türkiye’deki tek örneğiyiz.
Biyolojik çeşitlilik başta gelmek üzere Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, çeşitli araştırma projelerini gerek kendi kaynaklarıyla, gerekse kaynak temin edecek kişi ve kurumlarla ilişkiye geçerek desteklemektedir. Bu kapsamda Türk Boğazları konusunda uzun dönemli bir proje yürütülmektedir.
Turkey Mozaik Foundation has a mission to promote and support civil society organisations. We focus on the participation and social welfare of vulnerable groups in the society, mainly through the advancement of education, health, children’s and women’s rights, and environmental issues. 
Özgürlüğünden Yoksun ve Risk Altındaki Çocukların Yüksek Yararının Korunduğu Bir Toplum Hedefliyoruz…

Vakfımız;  suça sürüklenerek çocuk adalet sistemine giren çocukların, sistem içerisindeki tüm aşamalarınde destek vererek topluma kazandırılmaları amacıyla kurulmuştur.
Türkiye Körler Vakfı 1974 yılında özel ve tüzel kişilerden oluşan kurucularımız, göz nurunu korumak, körlerin eğitimini ve rehabilitasyonunu,görme engelli çocukları, gençleri, yurttaşları; saygın, onurlu, bağımsız ve esenlikli yaşama hazırlamak için bir araya gelmiş,bu amaçlara hizmet için GÖNÜLLERİNİ ortaya koymuş kişilerden oluşmaktadır
TÜSEV 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında işbirliği yapmaktadır.
Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM), UNICEF ve Fransız Hükümeti tarafından 1949 yılında Paris’te Centre International de l’Enfance ismi ile kuruldu. Merkez 1999 yılına kadar özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk hekimleri ve sağlık çalışanlarına, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kurslar düzenledi ve yayınlar hazırladı.1999 yılında finansal güçlüklerden dolayı kapanan Merkez, aynı yılın sonunda Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın girişimleri ile, Ankara’da Bilkent Üniversitesi kampüsünde yeniden açıldı. Uluslararası Çocuk Merkezi 2004 yılında Dernekler Kanunu uyarınca dernek statüsünü almıştır.Uluslararası Çocuk Merkezi Türkiye’de faaliyetlerine başladıktan sonra çalışmaları çocuk sağlığı odaklı olmasının yanısıra, insan hakları, kadın ve gençler de Merkezin uğraş alanlarına girmiş, ilgilendiği konular genişlemiştir. Uluslararası Çocuk Merkezi’nin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’ndan başka, 18 ülkeden değişik disiplinlerde 36 uzman ve Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların temsilcilerinden oluşan ve Merkezin etkinlik ve programlarına yön veren bir Konseyi bulunmaktadır.
Vakıf, Dedeman ve Önal Ailelerinin yitirdiği dört evladının, BERNAUMUTONUR ve ÖNDER’in anılarını yaşatmak ve gelecek kuşaklarla paylaşmak için kurulmuştur. Ailenin torunlarını, çocuklarını betimleyen bu isimler, aynı zamanda Vakfın adını ve amacını da simgelemektedir.
UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yürütülmektedir.
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Y-PEER Türkiye (Genç Akran Ağı)’nın 28 Temmuz 2015 tarihinde tüzel kişilik kazanmasıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
Bugüne kadar sivil toplum, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, çevre, gençlik ve sosyal medya alanlarında gerçekleştirdiği 27 araştırma projesi sonucunda 24 rapor, 2 kitap, 2 rehber yayınlayan YADA, 21 ilde yerel STK’lar, kamu kuruluşları ve üniversitelerle birlikte 28 uygulama projesi yürüttü. / Edindiği tecrübeyi ve birikimi yeni sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmek ve farklı toplumsal alanlarda yeni yaklaşımlar, model uygulamalar geliştirmek üzere kullanmayı amaç edindi. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar 3 yeni sivil toplum kuruluşuna öncülük etti, 5’inin kuruluşuna rehberlik yaptı; bu STK’ların proje geliştirme ve uygulama süreçlerine destek verdi. / Araştırma ve uygulama projelerinin yanısıra çeşitli sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşlarına strateji geliştirme ve danışmanlık desteği verdi. Bu kuruluşların yürüttükleri projelerin izleme ve etki değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. /YADA, Türkiye’nin sivil toplum dünyasına yeni bilgiler, yaklaşımlar ve uygulama modelleri ile katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.
Vakfın amacı öncelikle “ben ‘angaje’, bağımlı bir yazarım, kendime ve söze ve insanın onuruna bağımlıyım” diyen Yaşar Kemal’in değerleri ve duruşu (özgürlük, eşitlik, insan ve doğa sevgisi, kültürel farklılıklara saygı ve sahiplenme) doğrultusunda, Türkiye ve dünya toplumları nezdinde Yaşar Kemal’in bakış, yaklaşım ve değerlerini yaygınlaştırmaktır.
Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz), sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve özel sektör kurumlarının yerel yönetimle sosyal politika odaklı ve sosyal fayda amaçlı işbirlikleri geliştirmesine duyulan ihtiyacı fark ederek yerel yönetim, akademi ve sivil toplum alanında uzun yıllara dayanan deneyimlerini Yerel-İz çatısı altında toplamak isteyen bir grup hak savunucusu tarafından kurulmuştur.
Ekoloji, sürdürülebilirlik, demokrasi, medya, iklim değişikliği, enerji ve ekonomi alanlarında çalışmalar yürütüyoruz.
Cemiyet, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.
Gençlerin, Cumhuriyet ve demokrasinin temel ilke ve değerlerine sahip, çağdaş, akılcı, donanımlı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, iyi eğitimli, gelişmeye açık, bilgi üreten ve kullanabilen, bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak şartları oluşturma vizyonuna sahiptir.
YUVA, 2010 yılında Erdem Vardar ve Özge Sönmez tarafından, dünyayı değiştirmek, onu daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir bir yer yapmak ve tüm canlılar için bir yuva olarak kalmasını sağlamak gayesi ve tutkusuyla kuruldu.

Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]