Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Sayfalar için içerik üreten, Sivil Sayfalar’da haberi yer alan sivil toplum kuruluşlarının listesini aşağıda bulabilirsiniz. Siz de STK’nızın listede yer almasını istiyorsanız ya da sitemizde var olan bilgilerinizin güncellenmesini istiyorsanız, STK’nızla ilgili görsel ve kısa bilgiyi bilgi@sivilsayfalar.org adresine mail atabilirsiniz.


Aktif Yaşam Derneği, düzenli fiziksel aktiviteye dayalı aktif yaşam tarzını okullarda, işyerlerinde, evlerde ve kamusal alanlarda her yaş, cinsiyet ve bedensel yapıdaki bireylerin yaşamının bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.
Dernek, ALS-MNH ‘Amiyotrofik Lateral Skleroz Motor Nöron Hastalığı’nın Türkiye’de tanınmasını sağlamak ve dernek çatısı altında toplanacak hastalara maddi ve manevi yardımların köprüsünü oluşturmak amacıyla hasta ve hasta yakınlarından oluşan 10 kişi ile 2001 yılında kuruldu. Vizyonunu “ALS MNH hastalığının tedavisi bulununcaya kadar ALS MNH ile yaşayan bireylerin, ailelerin sağlıklı bireyler ile aynı standartlarda yaşayabileceği bir Türkiye.” olarak ifade ediyor.
Ankara Dayanışma Akademisi; barış, özgürlük ve insanca yaşam talepleri nedeniyle ihraç edilen, görevinden uzaklaştırılan ve hak ihlallerine maruz kalanların; iktidarın baskıcı politikalarına karşı sesini yükseltmeyi hak sayanların, akademiyi yalnızca üniversite kampüslerinin duvarları içinde görmeyenlerin dayanışma, mücadele ve iletişim sayfasıdır.
Antalya Bisiklet Derneği (ANTBİSDER) 9 Ağustos 2014 tarihinde faaliyete başladı. Doğa dostu ulaşım aracı bisikleti yaşamın bir parçası haline getirmek, güvenli bisiklet yolları ve park yerlerinin oluşmasını sağlamak, bisiklet kültürü ve bisiklet turizminin gelişmesini sağlamak amaçlarıyla kurulan ANTBİSDER, çeşitli meslek gruplarına dahil 60 asli üye ve 1.104 fahri üyeden oluşmaktadır.
Bizler, gündelik hayatımızda bisiklet kullanan, bazen işe giderken, bazen çocuğumuzu okula bırakırken bisiklet süren kadınlarız. Fakat sayımız az. Diğer taraftan bizim gibi bisiklet kullanmak isteyen pek çok kadın olduğunu biliyoruz. Sadece biraz desteklenmeye, mümkün olduğunu görmeye ihtiyaçları var. Biz de bu amaçla bir araya geldik ve Bisikletli Kadın İnisiyati ’ni kurduk.
Bisikletli Ulaşım Platformu ® , kent içi ulaşımını bisikletle gerçekleştirenlere destek olmayı, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı ve kamu kurumları ile belediyelerin ulaşım politikalarında bisiklete önem vermelerini sağlamayı amaçlayan bağımsız, aktivist ve gönüllü bir oluşumdur. Gerçekleştirdiği etkinliklerle ve eylemlerle bisikletin bir ulaşım aracı olduğu gerçeğini toplumun mümkün olan en geniş kesimine yaymayı ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.
BoMoVu – Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Ağı (Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups), sporcu, dansçı ve performans sanatçılarının uzmanlıklarını sosyal faydaya dönüştürmelerini sağlamak için oluşturulmuş olan bir dernektir.
Bosphorus Migration Studies was founded in 2015, by a group of freelance researchers from Bogazici University. Now, BMS is a self-funded think-tank focuses on immigration, the global refugee crisis, citizenship, and transnationalism. (Boğaziçi Göç Etme Çalışmaları, Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup serbest araştırmacı tarafından 2015 yılında kuruldu. Şimdi, BMS, göçmenlik, küresel mülteci krizleri, vatandaşlık ve ulus ötesi düşünme üzerine odaklanan kendi kendini finanse eden bir düşünce kuruluşudur)
İhtiyaç sahibi sokak hayvanlarını koruma, tedavi etme, kısırlaştırma ve yuvalandırma.
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD); yaşam ve mücadele alanlarımızı daraltan ikili toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına, zorunda bırakıldığımız cinsiyet pratiklerine; dilde ve toplumsal bellekte tek tipleşmiş cinsel şiddet algısına karşı durma ve bedenlerimize, sözlerimize, cinselliğimize, cinsel şiddetten hayatta kalanlar olarak öfkemize, susturulmaya çalışılan sesimize alan açma ihtiyacımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Resmi olarak 2014 yazında kurulan derneğimiz, 2009- 2013 yılları arasında Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürütülen çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, araştırma, yazılarından ve kişisel birikimlerimizden beslenerek bugünkü halini aldı. Bizler; feminist, lgbtiqa+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen bireyleriz. Kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenmeyiz.
“Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim” 1995’in Ocak ayında Yaşar Kemal’in “Der Spiegel” dergisinde yayınlanan bir yazısı nedeniyle, DGM’ye çağrılmasına tepki olarak başlayan imza kampanyası sonucunda doğdu. Bir “Sivil İtaatsizlik” eylemine dönüşen girişim, toplumca tanınan 1080 tane kişinin, Yaşar Kemal’in metinlerinin de aralarında olduğu 10 yasaklanmış metni içeren bir kitaba yayıncı olarak adlarını yazmaları ile içlerinden seçilen sembolik bir heyetle DGM savcısını ziyaret ederek kendilerini ihbar etti. Daha sonra guruplar halinde savcının kapısı önünde “ifade kuyrukları” oluşturan kişilere, 185 sanıklı büyük bir dava açıldı. O günden bugüne devam eden bu hareket 1995’den beri sürüyor. Bugüne kadar hemen hemen her türlü düşünce ve kimlikte insanlardan oluşan 80 bini aşkın kişi, 7 kitap ve 48 kitapçığa imza vererek başkalarının suç(!)larına katıldılar. “Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim” bugüne kadar ulusal ve uluslar arası alanda pek çok ödül aldı. Türkiye’den aldığı ödüller arasında; İHD, MAZLUMDER ve ÇGD’nin verdiği ödüller yer alırken, uluslararası alanda 2001 yılında HRW (İnsan Hakları İzleme Örgütü) “Hellman-Hammet”; 2002’de INDEX ON CENSORSHIP, “Best Circumvention of Censorship” (Sansürün tekerine en iyi çomak sokma) ve aynı yıl HRW’ın en büyük ödülü olan “Global Human Rights Defender” (Küresel İnsan Hakları Savunucusu) ödüllerini aldı.
E-Bursum.com, burs arayan öğrencilerle burs veren kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren ve burs başvuru sürecindeki öğrencilere yardımcı olmayı amaçlayan bir sosyal girişimdir. Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin projesi olarak yola çıkan E-Bursum.com, tüm burs işlemlerini elektronik ortama taşır; öğrencilere daha hızlı, teknolojik ve adil bir burs arama deneyimi sunar. 2015 BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülünü kazanan E-Bursum.com ücretsizdir. E-Bursum.com üzerinden burs veren kişi, kurum ve kuruluşları görüntüleyebilir, burs başvurularınızı kolayca yapabilirsiniz.
Deneyimlerimiz ile bilgiyi harmanlıyoruz. Her eğitimi ve her oturumu tasarlarken, en verimli ve etkili olacak şekilde gözden geçiriyoruz.
Bizler ataerkiyle savaşmaya öncelikle cinsiyetçi dille mücadeleden başlamamız gerektiğine inanıyoruz. Politikacıların, sanatçıların, şirketlerin, markaların, medyanın ve basının düzenli olarak kullandığı ve toplumun kanıksadığı cinsiyetçi dilin karşısında duruyoruz. Pornografik tecavüz haberlerinden, kadın ve LGBTİ düşmanı medya dilinden, kadın bedenini meta haline getiren reklamlardan, politikacıların LGBTİ ve kadınlara karşı nefret söylemlerinden, şiddeti ve cinayeti bahanelerle makul kılan söylemlerden usandıysanız, artık harekete geçme zamanı! Erkek egemenliğinde olan topraklara atıfta bulunarak erktolia adını verdiğimiz sitemiz, uluslarası bir ağ olan macholand.org’un Türkiye platformudur. Cinsiyet eşitliği mücadelesinin küresel bir dayanışma olduğuna inanıyor, bu dayanışma içinde birlik kurmak istiyoruz.
Fotoğraf Vakfı, 1999 Marmara Depremi sonrasında, deprem bölgesinde yapılan Fotoğrafçı Çocuklar Atölyeleri’nin yarattığı enerji ile 2004 yılında kuruldu.
Genç Hayat Vakfı; ruhsal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı 11-18 yaş grubunun hayata hazırlanma süreçlerine destek olmak amacıyla, 2008 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Hiçbir ayrım gözetmeksizin insan odaklı yaklaşıma önem veren Vakıf, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması için çocuklarla, ailelerle, tarım iş aracılarıyla, öğretmenlerle ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Genç Hayat Vakfı çocuk işçiliğini önleme çalışmalarının yanı sıra okumayan ve çalışmayan gençlere çözüm üretilmesi, toplumda birlikte yaşam olgusunun inşa edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi gibi hedeflere yönelik olarak da projeler, eğitimler ve araştırmalar uygulamaktadır. Vakıf bünyesinde yapılan çalışmalarla çocukların ve gençlerin yetenekleri keşfedilerek, eğitime erişimleri desteklenmektedir.
Genç Medikalog; 25 Ekim 2015 tarihinde İstanbul merkezli olarak kurulmuş, gençlerin kurduğu ve gençlerin yönettiği multidisipliner bir platformdur. Ülkemizdeki biyomedikal öğrencini bir araya getirerek, sağlık teknolojileri alanında çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Sağlık teknolojileri alanında gençler için çalışan, bilinçli ve öncü bir topluluk olmayı hedeflemektedir.
Habitat Derneği (Habitat) sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyen Habitat, 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi’nde ve Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen aktivistler tarafından 1997’de kuruldu. Kuruluş vizyonu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olan Habitat, bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına bir çok proje ve program geliştirdi. Örgütlü ve gönüllülük bilinci ile hareket eden toplumların etkinliğine inanan Habitat, Kent Konseyi, Gençlik, Kadın, Engelli ve Çocuk Meclisleri ile Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun kurulmasına öncülük etti. Bununla birlikte TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasına destek verdi.
Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Türkiye’de ilk defa hayvan hakları ihlâllerinin derlenmesi, arşivlendirilmesi, izlenmesi ve raporlandırılması için çalışmalar yürütmek üzere kurulmuş bir sivil toplum oluşumudur. HAKİM, dünyadaki ve Türkiye’deki hayvan hakları ile ilgili gelişmeleri takip eder.
Hayat Sende, suçlu bir çocuğun olamayacağını, en iyi ihtimalle suça itilmiş bir çocuğun olacağına inanır. Bu çerçevede, bu çocukları kazanmak için harcanan çaba ve bedelin, kaybedildikten sonrakinden çok daha az olacağına inanmakta ve faaliyetlerini bu çocukların suça itilmesini önleyici yaklaşımla sürdürmektedir. İnsanın yaptıklarının değil, yapacaklarının toplamı olduğuna inanan Hayat Sende Ailesi, değişime yürekten inanmaktadır.
Hayata Destek doğal afet, savaş ve çatışmalardan etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kurulmuş uluslararası bir yardım kuruluşudur.
Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği; Ulusal ve uluslararası alanda , ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesinde yaptırımı olan bir dernek olmak ve toplumdaki her bireyin, ruh sağlığı hizmetlerinden fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanabilmesini sağlamak hedefiyle kurulmuş bir dernektir.
İDE, hâkim paradigmalara eleştirel yaklaşmak, gücün kontrolündeki bilginin hegemonyasını, zayıfın, ezilenin, adaletin adına hem yerel hem uluslararası düzeyde kırmak gayelerini güden bu arayışın bir ilk olduğuna değil, yalnızca yenilendiğine inanmaktadır. Yeni baştan, kendisinden önce başlamış olan söze eşlik eder ve hakikat arayışına kalkışır. Hazır ve verili bir hakikati vaz’etmez, gönlü haktan ve adaletten yana olanları kervana çağırır. Bu kaygı ile hareket edildiğinde iktidarın olumsuz yönde dönüştürme potansiyeline karşı da tedbirli olunacağı inancındayız. Entelektüel birikim ihtiyacı kanaatimizce ancak bu minval üzere giderilebilir. İDE bunu bir iddia olarak değil sorumluluk olarak görmektedir ve bu arayışına katkıda bulunacak insan zenginliğine sahip olduğumuza inanır.
IPS İletişim Vakfı “İletişim ve kalkınma alanındaki projeleri gerçekleştirmek ve desteklemek” amacıyla 1993 yılında kuruldu.
Sanatçılar, tasarımcılar, kitapseverler ve kolleksiyoncular arasında dayanışma sağlamak, ekslibrisin bir sanat ve tasarım dalı olarak gelişmesi ve yaygınlaşması için faaliyetlerde bulunmak, kitaba, baskıresime ilgi uyandırmak, bu sanat dalıyla da ülkemizi, kültürümüzü ve sanatımızı yurt dışında tanıtmak ve ekslibris konusundaki mirasımızı korumak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur. Çok sayıda ulusal ve uluslararası faaliyet gerçekleştirmiştir. 2000 yılında FISAE Uluslararası Ekslibris Dernekleri Federasyonu üyesi olmuştur. 2008 yılında dünyadaki 10 müzeden biri olan İstanbul Ekslibris Müzesi’ni kurmuştur. 4 Uluslararası Ekslibris Yarışması organize etmiş, 2010 yılında 40 ülkeden 280 katılımcının yer aldığı 33. FISAE Uluslararası Ekslibris Kongresi’ni İstanbul’da başarıyla düzenlemiştir. http://www.aed.org.tr
KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. / Türkiye’de kadınlar, farklı sosyal alanlarda varlıklarını kanıtladıkları halde üst düzey yönetimlerde, özellikle de siyasette, eşit temsilden hala çok uzak bir konumdadırlar. Bu eşitsizliği gidermek, tüm yurttaşların kararlara katılımını sağlamak, kadın deneyimi ve çözüm üretme yeteneğini sosyal ve siyasal alanlara kazandırmak amacıyla Mart 1997’de kurulan KA.DER, seçimle ve atamayla gelinen tüm karar organlarındaki kadın temsil oranlarını yükseltmek için çalışır. /KA.DER, siyaset alanının toplumsal yaşam üzerindeki tayin edici özelliğini göz önünde bulundurarak, öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlemiştir. Siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracaktır.
KAÇUV, Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuklara kanser tedavileri süresince destek olmakta ve aileleri ile birlikte konaklayacakları Aile Evi projesi ile hizmet vermektedir.
Kadın Dayanışma Vakfı, kökeni 1987 yılında bir grup aktivist kadının oluşturduğu “Kadın Tartışma Grubu”na dayanan; Ankara’da 1991 yılından beri kadına yönelik şiddetle mücadele eden bağımsız bir feminist kadın örgütüdür. /Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma saat 11.00-17.00 arası; Perşembe saat 13.00-17.00 açık olan Kadın Danışma Merkezimizde şiddete maruz kalan kadınların, bu şiddetle mücadele ederken ihtiyaç duyabilecekleri sosyal, hukuki, ve psikolojik desteği kadının beyanını esas alarak, “yardım” değil “dayanışma” anlayışıyla, ve ücretsiz olarak sağlıyoruz. / Kadına yönelik şiddetin meşruiyetini sona erdirmek için kamuoyuna, medyaya, ve kamu kurumlarına yönelik farkındalık yaratma çalışmaları yapıyoruz. Siyasi iradelerin ilgili yasaları yürürlüğe koymaları ve uygulamaları, kadınlara yönelik hizmetler için finansman sağlamaları, ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmeleri için savunuculuk faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ayrıca eğitim/atölye programları düzenleyerek Vakıf gönüllülerine, bu alandaki sivil toplum örgütleri ve/veya kamu kurumlarında çalışan meslek elemanlarına, ve Danışma Merkezine başvuran kadınlara yönelik bilinç yükseltme/farkındalık çalışmaları yapıyoruz.
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kuruluş senedinde de belirttiği gibi “Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri bugünün araştırmacılarına derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak.” amacıyla Jale Baysal, Aslı Davaz, Şirin Tekeli, Füsun Ertuğ Yaraş ve Füsun Akatlı tarafından kuruldu. Kuruluş aşamasında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın hukuki danışmanlığı Av. Ruhsar Erten, mali danışmalığı İmren Sipahi tarafından yapıldı. 8 Mart 1990’da tüzel kişiliğini kazanan Vakıf, 14 Nisan 1990’da, İstanbul’un Haliç-Fener semtinde tarihi bir binada hizmete açıldı. Bugün de faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bu bina, tarafımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce tahsis edilmiş olup, giderleri, restorasyon ve bakım onarım çalışmaları yine Belediye tarafından karşılanmaktadır.
Bizler; Türkiye’nin değişik yerlerinde ve Kazdağı yöresinde yaşayan yaşam savunucuları olarak, ülkemizin ve özellikle Kazdağı’nın doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla, 2012 yılında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği çatısı altında bir araya geldik. / 2007-2012 döneminde aynı amaçla faaliyette bulunmuş olan Kazdağı Koruma Girişimi Grubu’nun devamı niteliğindeki Derneğimiz yeni katılımlarla güçlendi ve faaliyetlerine hız verdi. Derneğimizin 190 üyesi var. / Derneğimizin amacı; Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla her türlü flora ve faunasıyla ekolojik dengenin gözetilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa koruma bilincinin geliştirilmesi, tarım, turizm, sanayi, imar faaliyetlerinde doğa dostu olan uygulama ve teknolojilerin kullanımının desteklenmesi, ekolojik ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlamasına destek olunması, yerel kültürel değerlerin araştırılıp ortaya çıkartılması, geleneksel halk sanatlarının yaşatılması ve çağdaş sanatların desteklenmesi, tanıtılması, kitlelere ulaştırılması, halk oyunları, halk müziği, tiyatro vb. çalışmalarının yapılması, tarihi yapılar ve arkeolojik alanların korunması, sanayileşme, madencilik, şehirleşme ve benzeri nedenlerle doğal ortamda oluşan ve oluşacak her türlü hasar ve kirliliğinin önlenmesi ve doğanın bir rant ve paylaşım aracına dönüştürülmesinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılması, orman yangınları vb. afetler için müdahale, arama-kurtarma, sağlık gibi destek ekiplerinin oluşturulması, doğa sporlarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, bölgede eko-agroturizmin desteklenmesidir.
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ,1986 yılında kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur.
“Özgürce Kekele” sloganıyla yola çıkan ve Türkiye’de kekemelik ile ilgili kurulan ilk dernek olma hüviyetine sahip “Kekemeler Derneği”, ülkemizde kekeme bireylerle ilgili kimi olumsuz bakış açılarının, yanlış inanışların kırılarak toplumsal bir farkındalığın sağlanmasının yanı sıra kekemelikleri nedeniyle zamanla asosyalleşerek içe kapanık bir kişiliğe bürünen kekeme bireylerin topluma kazandırılmaları temelinde sosyal hayatta kekemelik kaygısı yaşamadan kendilerini rahat bir şekilde özgürce ifade edebilmelerine destek amacıyla kurulmuştur.
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Türkiye’deki savunmasız ve dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde yer alan seks çalışanlarının cinsel sağlık ve insan hakları noktasındaki sorunlarını gündeme taşımak, bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek ve yetkililer nezdinde toplumsal cinsiyet eşitliği, adalete erişim, sosyal politikaların geliştirilmesi, kamu sağlığı, ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele ve benzeri diğer konularda savunuculuk çalışmaları yapmak niyetiyle projeler geliştirmek amacını taşır.
Metastatik meme kanseriyle mücadele eden hastaların ihtiyaçlarını anlamak ve destek olmak için kurulmuştur.
Öğrenme Tasarımları, öğrenmeyi kolay ve keyifli hale getiren oyunlar ve yenilikçi öğrenme programları tasarlar. Neden mi? Çünkü ÖĞRENMEK EĞLENCELİDİR!
Biz, 1982 yılından beri özel eğitim gereksinimi olan bireyleri (zihinsel engelli bireyler) toplumla bütünleştirmek, hayata daha çok dahil etmek için çalışan bir derneğiz. Tüm dünyada 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye’deki tek akredite kuruluşuyuz. / Sporun birleştirici gücünden yararlanarak özel eğitim gereksinimi olan bireyleri diğer bireylerle bir araya getiriyor, çeşitli spor dallarında düzenli proje ve etkinlikler düzenliyoruz. Spor sayesinde onların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına olanak sağlıyoruz. Özel eğitim gereksinimi olan bireylere spor aracılığı ile yepyeni bir kimlik kazandırıyor onları birer özel sporcuya dönüştürüyoruz. Özel sporcular sadece sportif etkinliklerde değil birçok sosyal etkinlikte de engelsiz bireylerle bir araya geliyor, toplumla bütünleşiyor, aradaki önyargıları ortadan kaldırıyor. Engelli ve engelsiz bireylerin hayatta ve oyunlarda bir bütün olmalarını da #HayatBirlikte #OyunBirlikte mottosu ile taçlandırıyoruz. / Tüm proje ve etkinliklerimizi olabildiğince geniş bir coğrafyaya yayarak tamamen topladığımız bağışlarla gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle Özel Olimpiyatlar Türkiye’ye yapacağınız her destek, bir özel sporcunun hayatında benzersiz bir deneyimin kapılarını aralıyor.
14 Mart 2014 (Pi=3,14) tarihinde kuruluş çalışmalarına başlanan Pi Gençlik Derneği, Avrupa’ da ve Dünya’ daki gelişmeler ile ülkemiz gençliğinin ihtiyacı olan hususlar doğrultusunda belirlediği 6 çalışma konusu üzerine gençlerin kapasite gelişimi için, olumlu tutum/davranış geliştirmelerine yardımcı olmak, bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, gençlik sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur. / Pi Gençlik Derneği; gençlerden oluşan üye ve gönüllüleri için düzenli olarak yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra ayrıca belirlediği 6 çalışma konusu üzerine bölgesel ve ulusal projeler üretir, uygular ve ortaklıklar geliştirir. Özellikle kadın, engelli, mülteci, azınlık sınıflarına giren sosyal, ekonomik, coğrafi vb. konularda dezavantajlı olan gençler olmak üzere 15-30 yaş arası Türkiye’ de yaşayan her birey, Pi Gençlik Derneği’ nin hedef grubundadır. / Henüz çok yeni bir dernek olan Pi Gençlik Derneği, kısa zamanda ciddi bir ilerleme kaydetmiş, teknolojik ve fiziksel alt yapısını tamamlamıştır. Matematikteki “Pi” sayısının sahip olduğu karakteristik özelliği kendi çalışmalarına da yansıtmayı amaçlayan Pi Gençlik Derneği, Pi sayısında olduğu gibi kendini tekrar etmeyen ve hayatın her alanında varlığını hissedebileceğiniz çalışmalar yürütmeyi amaç edinmiştir.
Risus Sanat, Afyonkarahisar Renkli İmgeler Saati Uygulama Sahnesi Derneği bünyesinde başta tiyatro olmak üzere kültür ve sanat alanında sahne çalışmaları ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek üzere gönüllü kişilerce oluşturulan bir gönüllü topluluğudur. / Henüz çok yeni bir oluşum olmasına rağmen, kurucu ekibimizdeki kişiler esas mesleklerinin dışında sahne sanatları ve özellikle tiyatroya gönül vermiş, faaliyet konusu çalışmalarda geçmişte tecrübe ve başarı sahibi kişilerden oluşmaktadır. / Kurucu üyeler daha öncesinde değişik kuruluşlar adına gönüllü olarak tiyatro faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında Sivas Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Tiyatrosu, Afyonkarahisar Belediye Tiyatrosu, Halk Eğitim Merkezi, Türkiye Beyazay Derneği, Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Derneği gibi kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.
Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu. / Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir. / Okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD’nin hedeflerinin başında gelmektedir.
Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, kültür, eğitim turizmi kenti olma vizyonuyla Sinop’un ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilir gelişimi için stratejiler geliştirmek ve uygulamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. / Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ni, Sinopale- Sinop Uluslararası Bienali çerçevesinde 2006’dan bu yana kentleri için işbirliği yapan Sinoplular ve Sinopseverler, oluşan kültürel sinerjiyi kentin sosyal ve ekonomik kalkınması yönünde de harekete geçirmek üzere Mayıs 2014’te kurmuşlardır. / Derneğin merkezinin de bulunduğu Hal Binası, bu sinerjinin sosyal, kültürel, ekonomik hizmet ve ürünler geliştirecek bir platforma dönüştürülmektedir. Sinop Belediyesi desteğiyle, Avrupa Kültür Derneği – Sinopale, Chameleon Proje Yönetimi ve Tasarım, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Araştırma Merkezi, Sokak Bizim Derneği işbirliğiyle tasarlanan Hal Buluşma Merkezi projesinin hayata geçirilmesi ve koordinasyonu işlerini Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üstlenecektir. / Hal Buluşma Merkezi ile Sinop Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, geniş katılımlı STK, Kamu ve özel sektör işbirliğiyle, sosyal ve kültürel girişimciliği geliştirmek ve aktif kentliliği teşvik etmek üzere faaliyet ve projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.
Sivil Toplum için Destek Vakfı 2015 sonbaharında ilk hibesini verdi ve Ocak 2016’dan itibaren faaliyetlerine başladı.
TAP Vakfı 1985 yılında, Vehbi Koç önderliğinde, bir grup iş adamı, akademisyen ile iş ve işveren kuruluşları temsilcileri tarafından kurulmuştur. Bir gönüllü kuruluş olan Vakfın amacı, üreme sağlığı ve aile planlaması konularında toplumu bilgilendirmek, üreme sağlığı hizmetlerinin kullanımını ve niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yaparak ailelerin yaşam kalitesini yükseltmektir. / TAP Vakfı, bireylerin doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşama, çocuk sahibi olma yeteneğine ve bu yeteneği ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüğüne sahip olacakları projeleri geliştirmekte ve uygulamaktadır.
Temiz Giysi Kampanyası Clean Clothes Campaign (CCC)’in Türkiye organizasyonu olan Temiz Giysi Kampanyası, küresel tekstil ve spor giysisi endüstrilerinde çalışan isçilerin güçlenmesini destekleyen ve çalışma koşullarını iyileştirmeye çalışan bir dernektir. / Temiz Giysi Kampanyası, 1989 yılından bu yana çalışmalar yürütüyor. Temiz Giysi Kampanyası Türkiye 2013 yılında kuruldu. İsçiler, hakları ve daha iyi çalışma koşulları için mücadele ederken biz de; tüketici bilincini geliştirerek mobilize etmek, hükümetler ve şirketlerle lobi faaliyetlerinde bulunarak, isçilere doğrudan dayanışma desteği sağlıyoruz. / 17 Avrupa ülkesinde bulunan kurumların bir ittifakı olan Temiz Giysi Kampanyası, tekstil üretimi yapan ülkelerdeki yerel sorunları ve hedefleri tespit etmek için 200’den fazla kurum ve sendikadan oluşan ortak bir ağdan oluşuyor. Temiz Giysi Kampanyası olarak, iş sağlığı ve işçi güvenliği konusunda dünyanın birçok yerinde toplantılar, eğitimler düzenliyor; markaların kendi tedarik zincirlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili önlemler alması için çeşitli kampanyalar gerçekleştiriyoruz.
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği

 

KSS Türkiye; sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetim ve kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliğini temel alan bir yaklaşım sürdürmektedir. KSS Türkiye’nin misyonu, toplum, ekonomi ve çevre konularında sosyal sorumlu davranabilmek adına iş dünyası için araç, kaynak, metodoloji oluşturmaktır. Bu sayede şirketler toplumsal gelişim üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceklerdir. Dernek bu kapsamda KSS alanında araştırmalar yapmakta, ilgili kurumlara destek hizmetleri sağlamakta, ulusal ve uluslar arası çok paydaşlı KSS projeleri yürütmektedir. KSS Türkiye Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ağı (CSR Europe), Karadeniz KSS Ağı (CSR Black Sea) kurucu üyesi ve Ortadoğu KSS Ağı (CSR Middle East) üyesidir.
Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM), UNICEF ve Fransız Hükümeti tarafından 1949 yılında Paris’te Centre International de l’Enfance ismi ile kuruldu. Merkez 1999 yılına kadar özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocuk hekimleri ve sağlık çalışanlarına, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında kurslar düzenledi ve yayınlar hazırladı.1999 yılında finansal güçlüklerden dolayı kapanan Merkez, aynı yılın sonunda Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın girişimleri ile, Ankara’da Bilkent Üniversitesi kampüsünde yeniden açıldı. Uluslararası Çocuk Merkezi 2004 yılında Dernekler Kanunu uyarınca dernek statüsünü almıştır.Uluslararası Çocuk Merkezi Türkiye’de faaliyetlerine başladıktan sonra çalışmaları çocuk sağlığı odaklı olmasının yanısıra, insan hakları, kadın ve gençler de Merkezin uğraş alanlarına girmiş, ilgilendiği konular genişlemiştir. Uluslararası Çocuk Merkezi’nin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’ndan başka, 18 ülkeden değişik disiplinlerde 36 uzman ve Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların temsilcilerinden oluşan ve Merkezin etkinlik ve programlarına yön veren bir Konseyi bulunmaktadır.
Bugüne kadar sivil toplum, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, çevre, gençlik ve sosyal medya alanlarında gerçekleştirdiği 27 araştırma projesi sonucunda 24 rapor, 2 kitap, 2 rehber yayınlayan YADA, 21 ilde yerel STK’lar, kamu kuruluşları ve üniversitelerle birlikte 28 uygulama projesi yürüttü. / Edindiği tecrübeyi ve birikimi yeni sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmek ve farklı toplumsal alanlarda yeni yaklaşımlar, model uygulamalar geliştirmek üzere kullanmayı amaç edindi. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar 3 yeni sivil toplum kuruluşuna öncülük etti, 5’inin kuruluşuna rehberlik yaptı; bu STK’ların proje geliştirme ve uygulama süreçlerine destek verdi. / Araştırma ve uygulama projelerinin yanısıra çeşitli sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşlarına strateji geliştirme ve danışmanlık desteği verdi. Bu kuruluşların yürüttükleri projelerin izleme ve etki değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi. /YADA, Türkiye’nin sivil toplum dünyasına yeni bilgiler, yaklaşımlar ve uygulama modelleri ile katkıda bulunmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.
Ekoloji, sürdürülebilirlik, demokrasi, medya, iklim değişikliği, enerji ve ekonomi alanlarında çalışmalar yürütüyoruz.
Gençlerin, Cumhuriyet ve demokrasinin temel ilke ve değerlerine sahip, çağdaş, akılcı, donanımlı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, iyi eğitimli, gelişmeye açık, bilgi üreten ve kullanabilen, bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak şartları oluşturma vizyonuna sahiptir.
Yuva Derneği

Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!