Yoksulluk

Yoksulluk (Poverty): Geleneksel olarak yoksulluk, kaynaklara, üretken varlıklara ve gelire erişimin sınırlı olması ve sonuç olarak maddi bir yoksunluğun ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Ancak günümüzde bu tanım yararlı olarak kabul edilen etkinlikler içerisinde bulunma zorunluluğunun olmaması ve kendini gerçekleştirmeyi ve tatmin sağlamayı seçebilme yeteneğine sahip olmak olarak genişletilmiştir. Yoksulluğun hesaplanması esnasında gelir yoksulluğundansa (eğitimsizlik, kısa yaşam süresi vb. değişkenleri de göz önüne alan) kişi yoksulluğu kavramının ve yaklaşımının kullanılması yoksulluğun nedenlerinin anlaşılmasında daha yararlıdır.[1]

[1] Nilüfer Çağatay, 1998, Gender and Poverty, Social Development and Poverty Elimination DivisionSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]