Vegan

Veganlar duyarlı canlılar olan hayvanları kullanmayı reddederler ve hayvan sömürüsü ile elde edilen hiçbir “ürün” ü satın almazlar böylece hayvan sömürüsüne katkıda bulunmazlar. Veganlık sadece hayvansal gıda tüketmemek ile karıştırılmamalıdır, veganlar hayvan sömürüsünün her çeşidini reddederler. Deri ve kürk kullanmazlar, hayvanların eğlence amacı ile tutsak edildikleri yerlere gitmezler, hayvan deneyi yapılan ürünleri satın almazlar.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!