Ücretsiz Aile İşçisi

Ücretsiz aile işçisi[1] (Family worker / Unpaid family worker)[2]: Aynı hane içerisinde yaşayan başka birinin işlettiği bir işletmede genellikle ücretsiz ve güvencesiz bir şekilde çalışan kişilere verilen isimdir. Özellikle tarım alanında çalışan kadınların çok büyük bir kısmı ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.[3] Tarımın yanı sıra bakkallık gibi çoğunlukla aile işletmesi olarak yürütülen işlerde de kadınlar ücretsiz ve güvencesiz olarak çalışmaktadır.

[1] Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu, 20 Kasım 2014, Ön Rapor, http://www.globalcompactturkiye.org/wp-content/uploads/2013/09/OnRapor_20.11.14.pdf

[2] Laborsta ILO, 1958, International Classification By Status in  Employment, http://laborsta.ilo.org/applv8/data/icsee.html

[3] TÜİK, 2012, Women in Statistics, http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/İstatistiklerle-kadın-2012.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!