Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık/ Yerleşik toplumsal cinsiyet yanlılığı/ Bilinçdışı önyargı (Gender based discrimination[1]/  Built-in gender bias[2]/ Unconsious bias[3]): Cinsel taciz, cinsel istismar, cinsel sömürü, şiddet, ayrımcılık, zorbalık, ev içi şiddet, partner şiddeti gibi kişinin cinsiyetini hedef alan eylemler sonucu ortaya çıkan ayrımcılık ya da önyargıdır.[4] Bu eylemlerin toplumsal normların desteklediği şekilde, kişinin bilinçli tercihinin dışında gerçekleştirilmesi durumu da bilinçdışı önyargı kapsamında değerlendirilmektedir.

[1]UN Women, 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[2]UN Women, 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[3] Özel sektör sunumlarında. Koç ve Unilever.

[4] Santa Clara University, 2015, Gender-Based Discrimination and Sexual Misconduct Policy, https://www.scu.edu/media/offices/student-life/policies/Gender-Based-Discrimination-and-Sexual-Misconduct-Policy-Publication-June-2015-Final-Copy.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]