Toplumsal Cinsiyete Bağlı Emeklilik Maaşı Farkı

Toplumsal cinsiyete bağlı emeklilik maaşı farkı (Gender pension gap[1]): Emeklilik maaşı kişinin hayat boyu elde ettiği gelirin sonucunda belirlenmektedir. Buradan hareketle kadın ve erkeklerin emeklilik maaşları arasındaki fark üzerinden hayat boyu elde ettikleri gelirler arasındaki farka dair çıkarımlarda bulunmak mümkün hale gelmektedir.[2] Kadın ve erkeklerin yaşam boyu gelirleri arasındaki farklılıklar emeklilik maaşlarına da etki etmekte, kadınlar erkeklerden daha düşük emeklilik maaşı almaktadır. Aynı zamanda kadınların anne oldukları durumda aldıkları doğum izinlerinin ve özellikle de ücretsiz izinlerin bu maaşlara etkisi, farkın ortaya çıkmasında önemli etmenlerden biridir.

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] Judith Flory, 2011, Gender Pension Gap: Developing an Indicator Measuring Fair Income Opportunities for Women and Men, http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/gender-pension-gap-englisch,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]