Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Toplumsal cinsiyet/ Kadın-erkek eşitsizliği (Gender disparity[1]): ‘Erkekler ve kadınlar açısından farklı sonuçlar elde edildiğine dair betimsel gözlemdir’. ‘Ayrımcılık, değişkenlik gösteren biyolojik farklılıklar, bireysel ve toplumsal inanışlar, belirli toplumsal cinsiyetlere atfedilen rollere yönelik tutumlar, bu faktörler üzerinden hanelerin ve bireylerin aldığı kararlar bu eşitsizlikte belirleyicidir.’[2]

[1] UNFPA, 2007, Women’s Economic Empowerment: Meeting the Needs of Impoverished Women, Workshop Report

[2] Deon Filmer, Elizabeth M. King ve Lant Pritchett, 1997, Gender Disparity in South Asia: Comparison Between and within Countries, http://www.worldbank.org/html/prddr/prdhome/projects/gender/sasgdis.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]