Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliği

Toplumsal cinsiyet çeşitliliği/ Toplumsal cinsiyet çeşitliliği ekosistemi (Gender diversity[1]/  Gender diversity ecosystem[2]): Toplumsal cinsiyet çeşitliliği cinsiyet kimliği ve/veya yönelimleri farklı olan kişilerin, kaynak, beceri ve potansiyellerini kendi çeşitlilikleri içerisinde birbirlerinin dengi olarak değerlendirilmesi ve desteklenmesi anlamına gelmektedir.[3] Toplumsal cinsiyet eşitliği olan bir ekosistemde yöneticiler bu konuya bağlılık gösterir, özelde kadınların gelişim programları desteklenir ve yine özelde kadınların şirket içerisindeki gelişimini destekleyen belirli kolaylaştırıcılar yer alır.[4]

[1]Women Matter, 2010, Women at the Top of Corporations:  Making it Happen, McKinsey&Company

[2]Women Matter, 2010, Women at the Top of Corporations:  Making it Happen, McKinsey&Company

[3] Willi Walter, t.y., Gender Diversity: Professional association for Gender-Competent Educaiton and Consulting, http://www.gender-diversity.de/Portals/0/SiteDocs/Dokumente/english_info.pdf

[4] Women Matter, 2012, Making the Breakthrough, McKinsey&CompanySivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]