Temsil

Kişi ya da gruplar adına yetki ve sorumluluk alma, bu yetki ve sorumlulukların gereğini yerine getirme.

Temsili demokraside amaç, vatandaşların, kendilerini temsilen seçtikleri kişiler aracılığıyla yönetime katılmalarıdır.

Denge Denetleme Ağı’nın sözlüğünden alıntıdır.

 Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!