Refah Rejimi

Refah rejimi (Welfare regime): “Refah rejimi” kavramı devletlerin sosyal politikalarına şekil verirken, diğer yandan ‘vatandaşlık rejiminin vatandaşlar arasında nasıl bir dayanışma modeline dayandığını’ anlatmaktadır ve ülkenin refah rejimi, sosyal hizmetlerin arzının kamu, aile ve piyasa arasında nasıl paylaşıldığı ile tanımlanmaktadır. [1]

[1] Şemsa Özar ve Burcu Yakut-Çakar, 2012, Aile, Devlet ve Piyasa Kıskacında Boşanmış Kadınlar, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, 16, http://www.feministyaklasimlar.org/sayi-16-subat-2012/aile-devlet-ve-piyasa-kiskacinda-bosanmis-kadinlar/Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]