Pozitif Ayrımcılık

Pozitif / Olumlu ayrımcılık[1] / Yapıcı eylem / Tersine ya da Tersinden ayrımcılık[2] / Tercihli muamele / Geçici Özel Önlem (Affirmative / Positive discrimination / Affirmative action / Reverse Discrimination / Preferential treatment  /Temporary Special Measures): Pozitif ayrımcılık, bir toplumda ayrımcılığa uğrayan grupların lehine geliştirilen politika, strateji, yöntem ve uygulamalar ile bu gruplara avantaj sağlanmasıdır. Kadınların yanı sıra engellilere, dini veya etkin azınlıklar gibi gruplara da pozitif ayrımcılık yapıldığı görülmektedir. Pozitif ayrımcılığın uygulamaları iş ve eğitim hayatlarında ayrımcılığa uğrayan gruplara bir takım avantajlar kazandıracak farklı muameleler görmelerini kapsar.[3] Pozitif ayrımcılık geçici bir çözüm yöntemi olarak geçici özel önlem olarak da nitelendirilmektedir, öyle ki, pozitif ayrımcılığa neden olan ayrımcılığa uğrama hali ortadan kalktığında pozitif ayrımcılık da ortadan kalkacaktır, bu anlamda asıl hedef olan ayrımcılığın ortadan kalkması süreci içerisindeki mağduriyetleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2]Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[3] Kasım Akbaş ve İlker Gökhan Şen, 2013, Türkiye’de Kadına Yönelik Pozitif Ayrımcılık: Kavram, Uygulama ve Toplumsal Algılar, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Özek Sayısı, https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/187/847484.pdf?sequence=1&isAllowed=ySivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]