Kriz Durumunda İşgücünün Ucuzlaması

Kriz durumunda işgücünün ucuzlaması (Distress sale of labor[1]): İktisat teorisinde birim işgücüne karşılık verilen ücret belirli bir seviyenin altına düştüğünde kişilerin verdiği tepkinin artık olumlu olamayacağı, olumsuz hale geleceğine dair bir argüman söz konusudur. Yine bu argümana göre kişiler olumsuz tepki verecekleri bir ücreti almaktansa kendi geçim seviyelerini istedikleri seviyeye getirmek için daha fazla işgücü sağlamak zorunda kalmaktadır. Bu kırılmanın yaşandığı minimum ücretin tespiti yapılarak, verilen ücretlerin en düşük ücret seviyesine getirilmesinin ise teorik olarak işsizliği azaltacağı iddia edilmektedir.[2]

[1] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[2] Jennifer Bendewald, 2008, Subsistence Theory in the U.S. Context: A Cross-Sectional Labor Supply Estimate, http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=economics_honors_projectsSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]