Kadının Aile Reisi Olduğu Haneler

Kadının aile reisi olduğu haneler – Kadının geçimini sağladığı aileler (Female-headed households vs. Female-maintained households): Kadının dul kalması, terk edilmesi ya da boşanması durumunda kadının ailenin geçimini sağladığı durumda karşımıza çıkan hanelere kadının aile reisi olduğu aileler denirken, hane içerisinde geçimin sağlanacağı gelirin kadın tarafından sağlandığı hanelere kadının geçimini sağladığı aileler adı verilmektedir. Ekonominin iyileştirilmesi için bu ailelere odaklanılmasının gerekli olup olmadığı konusunda tartışmalar söz konusudur. Gerekliliğini savunan kişiler bu ailelerin birçok anlamda ayrımcılık ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu zorlukların aşılmasının hem toplumsal hem de ekonomik olarak güçlenmeyi getireceğini iddia etmektedir. Bunun karşısında ise zorunluluk durumu dışında kadının tek başına ev geçindirme durumunun (single parenting) yaygınlaşmaması adına bu ailelere yardım niteliğinde destek verilmemesi gerektiğini savunusu yer almaktadır.[1]

[1] Mayra Buvinic ve Geeta Rao Gupta, 1997, Female-headed Households and Female Maintained Families: Are They Worth Targeting to Reduce Poverty in Developing Countries?, Economic Development and Cultural Change, 45(2), 259-280.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]