İşsizlik

İşsizlik (Unemployment): TÜİK işsiz kişileri ‘Referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiçbir işte çalışmamış ve böyle bir iş ile bağlantısı olmayan) kişilerden iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan kurumsal olmayan çalışma çağındaki tüm kişiler’ olarak tanımlamaktadır. Bu tanım caydırılmış işçileri ve eksik istihdamı kapsamadığından verilen rakamlar kadınlar söz konusu olduğunda oldukça yaygın olarak görülen bu durumları göz ardı ederek kadın işsizliğini yeteri kadar yansıtmamaktadır. Bu anlamda işsizlik ile ilgili verilere bakılırken, eksik istihdam oranlarını ve caydırılmış işçi sayılarını da göz önüne almak gerekmektedir. (bkz. Caydırılmış işçi, eksik istihdam).Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!