İş Güvensizliği

İş güvensizliği (Job insecurity[1]): Çalışanların çalıştıkları işte sürekli olarak devam edip etmeyeceklerine dair sahip oldukları güven eksikliğidir. Bunun karşısında güvenli istihdamdan bahsedebilmek için sınırsız kariyerlerin, esnekliğin, yeni işveren-çalışan sözleşmelerinin ve kurumsal yapılanmanın söz konusu olmaması gerekmektedir. İş güvensizliğinde her ne kadar güvensizlik üzerinden kurulan bir kültür olsa da bunun özgürleştirici özelliğinden bahseden çalışmalara da rastlamak mümkündür.[2]

[1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change.

[2] Akt. Work and Family Researchers Network, t.y., Job Insecurity, https://workfamily.sas.upenn.edu/glossary/j/job-insecurity-definitionsSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!