İnsan Merkezcilik (ANTROPOSANTRIZM)

Her şeyin insan ve insana hizmet etmek için var olduğuna inanan bir düşüncedir. İnsanın dünyayı ve dünyada yaşayan bütün canlıları kullanabilen bir kaynak olarak görmesi insan merkezci düşüncenin bir sonucudur. Özellikle tek tanrılı dinlerin temelindeki düşünce insan merkezciliktir. İnsan menfaati için hayvan kullanımını savunan kişilerin sıklıkla gerekçe gösterdikleri şey, hayvanların insan için yaratılmış olduğu inancıdır. İnsan merkezcilik bir ayrımcılık çeşididir; canlıların sadece insan olmadıkları için insandan daha aşağı oldukları ve insanlığa hizmet etmeleri gerektiği düşüncesi ile insan dışı canlıların ötekileştirilmesidir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!