Hayvan

Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar üst âlemindeki hayvanlar âleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır. Hayvanlar genel olarak çevresi ile uyum içinde yaşayan ve canlılarla beslenen çok hücreli, bilinci ve duyguları olan, acıyı hissedebilen ve acıdan kaçınan canlılardır. 

Hayvan hakları mücadelesinde sık duyulan bir argüman vardır “ama bitkilerin de canı yok mu?” Elbette bitkiler yaşayan canlılar ancak bitkilerin merkezi sinir sistemleri, acı reseptörleri yoktur bu da demek oluyor ki bitkiler acı hissetme yetisine sahip değildir. Hayvanlar acı hissettiklerinde harekete geçerler ve acıdan kaçmaya çalışırlar oysa bitkiler için böyle bir durumdan bahsedemeyiz, eğer bitkiler de acıyı hayvanlar gibi hissetselerdi acıdan kaçınmak için evrimleşmeleri gerekmez miydi?Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!