Hayvan Özgürlüğü

Ne koşulda olursa olsun hayvanların insan menfaati için kullanılmasına karşı çıkar.

Hayvanları mal olarak değil hissedebilen, sosyal ilişkiler kurabilen, duyarlı ve hakları olan bireyler olarak kabul etmek ve tür ayırt etmeksizin bütün hayvanların haklarını savunmaktır.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!