Hayvan Hakları

Hayvanların insan sömürüsünden uzak yaşamalarını sağlayan haklardır. Hayvanların, yaşama, özgür olma, acıdan uzak olma, beden dokunulmazlığı  gibi en temel hakları her gün deney merkezlerinde, hayvancılık endüstrisinde, yunus parklarında, hayvanat bahçelerinde, sirklerde, akvaryumlarda, kürk çiftliklerinde, deri endüstrisinde, avcılıkta, barınaklarda insanlar tarafından gasp ediliyor. Acıyı, neşeyi, sevinci bizler gibi yaşayan, hisseden, bilinçli canlılar olan hayvanların hem yasalar hem de toplum gözünde mal olmaktan çıkması gerekiyor. Eğer adil bir dünyada yaşamak istiyorsak bütün canlıların haklarını korumak ve kollamak zorundayız.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!