Güvenceli Esnek Çalışma

Güvenceli esnek çalışma[1] (Flexicurity): Bu kavram ilk olarak Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) yer almış ve güvenceli ve bu planda esnek bir işgücü piyasasına dair düzenlemelerin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bundan sonraki kalkınma planlarında da sözü edilen bu kavram, son olarak 2014-2018 yılları için ortaya konan Onuncu Kalkınma Planı’nda kıdem tazminatı, “alt işverenlik, sosyal diyalog, aktif ve pasif işgücü politikaları” ile de birlikte ele alınmaktadır[2].

[1] TİSK, 2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/289_oecd_ulkelerinde_kadinlar/pdf_289_oecd_ulkelerinde_kadinlar.pdf

[2] UİS, 2015, İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması, http://www.uis.gov.tr/media/1195/uis_izleme_degerlendirme_raporu51-71.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]