Esnek Çalışma

Esnek çalışma[1] (Flexible employment[2]): Klasik/geleneksel çalışma biçimleri yasaların düzenlediği ve koruma altına aldığı, başlangıcı ve bitişi önceden belirlenmiş çalışma biçimleri iken; esnek çalışma bunun tersine açık ve serbest bir sistemdir ve bu sistemde, işverenler ve çalışanlar toplu iş sözleşmesi gibi hukuki araçlar yoluyla çalışma koşullarına dair ihtiyaçlar paralelinde düzenlemeler yapmaktadır.[3] Ancak bu düzenlemelerin her durumda çalışanın yanında olması söz konusu değildir. Atipik çalışma biçimlerinden biri olan esnek çalışmanın da çalışanın mağdur olmayacağı şekilde düzenlenmesi esnek çalışmaya yönelik tartışmaların başında gelmektedir.

[1] Türkiye’deki Kadın Thesaurusu, 2009, Kadın Konulu Kavramlar Dizini, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

[2] UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016 Transforming Economies, Realizing Rights

[3] Süleyman Eryiğit, 1998, Esnek Üretim Esnek Organizasyon Esnek Çalışma, http://www.kamu-is.org.tr/pdf/5411.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]