Enformel Sektör

Enformel sektör (Informal sector[1]): Enformel sektör terimi 70’li yıllarda ilk olarak ortaya çıktığında tarım dışı ekonomik faaliyetleri anlatmak amacıyla kullanılmıştır ve gelişmekte olan ekonomilere özgü ve geçici bir olgu olduğu üzerinde durulmuştur. Ancak zaman içerisinde enformel sektörün formel sektörün dışında kalan ve yasa ile düzenlenmemiş olan tüm faaliyetleri kapsayan bir tanımı yapılmıştır ve bu tanım uluslararası düzeyde ilk kez 78. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda, 1991 yılında ele alınmıştır.[2]

[1] UN Women , 2015, UN Women Flagship Programming Initiatives, 16 Theories of Change

[2] Tijen Erdut, 2005, İşgücü piyasasında enformelleşme ve kadın işgücü, http://www.calismatoplum.org/sayi6/makale%201.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]