Ekonomik Gerilemeden Etkilenmeyecek Endüstriler

Ekonomik gerilemeden etkilenmeyecek endüstriler (Recession (economic contraction) -proof industries): Ekonomik gerilemenin küçülmeye ve/veya işten çıkarmalara neden olmadığı ya da diğer sektörlere nazaran daha az neden olduğu sektörlere verilen isimdir. Muhasebe, çocuk bakımı, dişçilik, hemşirelik, sigorta gibi meslekler, dönemsel olarak değişmekle birlikte, çoğunlukla bu kategoride değerlendirilmektedir.[1] Ekonomik gerilemeden etkilenmeyecek endüstrilere, işletmelere ve işlere yoğunlaşmaları nedeniyle, kadınlar toplam istihdamın konjonktürel değişikliğinden korunmaktadır, bu sebeple kadınların istihdamının göreceli olarak sabit olması beklenir.

[1] Leah Grant, 2011, Recession-Proof Industries, Nasdaq, http://www.nasdaq.com/article/recessionproof-industries-cm51865Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]