Çalışan Yoksullar

Çalışan yoksullar (Working poor): EUROSTAT, çalışan yoksulları, yılın yarısından fazlası boyunca gelir getiren işlerde çalışan ancak elde gelirin harcanabilir olan kısmı ulusal ortalama gelirin %60’ının altında olan hanelerde yaşayanlar olarak tanımlamaktadır. TÜİK ise bu oranı %50 olarak kabul etmekte, yoksul olarak kabul edilen hane halkına mensup olup çalışan konumunda olan kişileri çalışan yoksul kategorisinde değerlendirmektedir.[1]

[1] Recep Kapar, 2010, Türkiye’de Çalışan Yoksullar, Ankara Sanayi Odası, http://www.sosyalkoruma.net/pdf/asocalisan.pdfSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]