Avrasya Gösteri Sanatları Derneği

Avrasya Gösteri Sanatları Derneği; "sirk ve gösteri sanatları‟ kültürünü yaşatmak, genel anlamda sanatı, özel olarak da sirk ve gösteri sanatlarını tanıtmak, yaygınlaştırmak ve geleneksel sirk sanatlarımızı disiplinler arası işbirlikleri yoluyla geliştirmek, modern dünyanın çağdaş kent kültürü içinde yeniden üreterek daha geniş kitlelere sevdirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile kurulmuştur.