Yeşil Düşünce Derneği: Yeşil Şehir Uygulamaları Çerçevesinde İBB-Sivil Toplum İlişkilerinin Değerlendirme Raporu

Yeşil Düşünce Derneği desteği ile yürütülen ‘Umudun Yeri Yeşil Şehirler’ projesi kapsamında, geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirilen “Yeşil Şehirler Çalıştayı” çıktılarına dayanarak hazırlanan ‘Sivil Toplum ile Şehri Yeşil Yapmak: Yeşil Şehir Uygulamaları Çerçevesinde İBB-Sivil Toplum İlişkilerinin Değerlendirme Raporu’; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil şehir uygulama ve politikaları, sivil toplum ortaklığı ve etkileşimi ve ortaya çıkan sorunlar, engeller üzerinden derlenen önerilerden oluşuyor. Raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kent genelinde Yeşil Şehir anlayışına yönelik çalışmaları, ekoloji odaklı sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ile katılımcılık ilkesi çerçevesinde kurduğu ilişki ve iş birlikleri değerlendiriliyor.