Yereliz Derneği : Belediyeler İçin Afet Durumlarında Sosyal ve Ekonomik Destek Programı Geliştirme Seçenekleri Rehberi

Belediyeler için Afet Durumlarında Sosyal ve Ekonomik Destek Programı Geliştirme Seçenekleri Rehberi, özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde uluslararası kuruluşların pandemiye yönelik sosyal ve ekonomik destek programı geliştirilmesine rehberlik etmek amacıyla yayınladıkları ve büyük çoğunluğu Türkçeye çevrilmemiş çalışmalara dayanan bir derleme niteliği taşıyor. Uluslararası kuruluşların önerilerini Türkiye gerçekliğine uyarlayarak sunmaya çalışan rehber, COVID-19 başta olmak üzere, benzer afet durumlarında yaşanan gelir kayıplarının asgariye indirilmesi amacıyla belediyelerin sosyal ve ekonomik destek programları geliştirme süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.