Yanındayız Derneği: Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama Rehberi

Yanındayız Derneği, İsveç Başkonsolosluğu’nun destekleri ile yürüttüğü “Yerelde Eşitiz!” projesinin bir çıktısı olarak Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlama Rehberi hazırladı. Rehber, projenin amacına uygun bir biçimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel mekanizmalarda ana akımlaştırılması amacı ile belediyeler için hazırlandı.