ÜniKuir: Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Mobbing ile Mücadele için El Kitabı

ÜniKuir, üniversitelerdeki Cinsel Taciz ve Şiddeti Önleme Birimlerine (CTS) yönelik yürüttüğümüz çalışmaların ilk çıktısı olan Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Mobbing ile Mücadele için El Kitabı’nda; CTS birimlerinin nasıl işlediğine, politika belgelerinin içeriğine, CTS birimi olmayan üniversitelerde izlenebilecek yollara dair bilgilerin ve CTS birimi ve/veya politika belgeleri bulunan üniversitelerin listesinin olduğu, atölyeler sırasında sunulan önerileri bir araya ele alınıyor.