TÜSİAD: ‘Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar’

TÜSİAD’ın 50. Yılı projesi olarak hazırlanan, “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” adlı çalışmasında; geleceği insa etmek için yeni bir kalkınma anlayışı gerektiği, kalkınmanın esas sürükleyicisinin yer altı kaynakları ve fiziksel sermaye değil insani gelişme ve yetkinleşme, bilim, teknoloji ve inovasyon, ile siyasal, ekonomik, toplumsal kurumlar ve kurallar gibi maddi olmayan sermaye unsurları olduğu tespit ediliyor. Yayında, maddi olmayan sermaye unsurlarına odaklanan bir yaklaşımla Türkiye’nin birikimleri hareket geçirilmeli vurgusu yapılıyor. Yayına buradan ulaşabilirsiniz.